PENAJA

Sunday, 20 July 2014

analisis soalan sejarah 2004 - 2013 kertas 2 dan soalan tumpuan (spot) 2014

ANALISIS SOALAN TAHUN-TAHUN LEPAS (KERTAS 2) DAN TUDINGAN 2014
TINGKATAN 4
TEMA  7 : TAMADUN MANUSIA ( TEMA FOKUS KESELURUHAN)

BAB
SUB / TAJUK
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
1
TAMADUN AWAL MANUSIA

Konsep Tamadun
XS
XS

X
Mesopotamia
XE
XS

X
Mesir Purba
XE
XS


Indus
XS
XS

Hwang Ho

X

TUDINGAN 2014 ( TUMPUAN KEPADA SEMUA TAMADUN KECUALI TAMADUN INDUS )
1.      Tamadun Hwang Ho
2.      Tamadun Mesopotamia
3.      Tamadun Mesir Purba
4.      Konsep Tamadun


2
ASPEK PENINGKATAN TAMADUN

Yunani
XS
XS

X
Rom
XS

X
India

X
China
XS

X
Agama dan Ajaran


TUDINGAN 2014 ( TUMPUAN KEPADA SEMUA TAMADUN )
1.      Sumbangan tamadun Yunani, Rom, China dan India
2.      Peningkatan Tamadun India (Ekonomi  dan Pendidikan)


3
KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

Kerajaan Agraria
XE
X

Kerajaan MaritimXE

XEXE


Saling Bergantung

XE
       X
Pengaruh Agama H-B
XS


TUDINGAN 2014
1.      Kerajaan Agraria
2.      Saling bergantung

   TEMA 8 : ISLAM

BAB
SUB / TAJUK
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
4
ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

Zaman Jahilliah
XE
XS

Kelahiran Nabi Muhammad SAW
XE
X
Penyebaran Islam
XS
X S

Reaksi Masyarakat
XS


TUDINGAN 2014
1.      Kelahiran Nabi Muhammad SAW

5
KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

Perjanjian Aqabah

X
Hijrah
XS

X
Piagam Madinah
XS

X
Penyebaran Islam ( Perang Dalam Islam )

X
Perjanjian Hudaibiyah
XS

X

Pembukaan semula kota Makkah

XE


TUDINGAN 2014
1.      Perjanjian Aqabah , Hijrah (Semua aspek) hingga Piagam Madinah
2.      Perang dalam Islam
3.      Perjanjian Hudaibiyah

6
PEMBENTUKKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Khulafa al-Rasyidin
XS
XS

X
Bani Umaiyah
XS


Bani Abbasiyah

X
Turki Uthmaniyah
XE

Pertembungan Tamadun
XE
X E


TUDINGAN 2014
1.      Khalifah Al Rasyidin 
( Tugas , syarat lantikan  dan cara lantikan khalifah )
2.      Sumbangan khalifah Al Rasyidin 
( Abu Bakar, Ali  dan Uthman )
3.      Kerajaan Bani Abbasiah

7
ISLAM DI ASIA TENGGARA

Teori Kedatangan Islam ke  AT
XE

Cara Penyebaran Islam ke  AT
XE
XE

X
Pengaruh Islam di AT
XE
XE

X

TUDINGAN 2014
1.      Cara penyebaran Islam ke AT
2.      Pengaruh Islam di AT :
·         Pemerintahan / pentadbiran
·         Ekonomi
·         Sosiobudaya
8
PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA

Pengaruh  Islam di Malaysia

X
Politik
XS

X
Sosial
XE
XS

X
Ekonomi

X

TUDINGAN 2014
1.      Pengaruh Islam Di Malaysia
·         Pemerintahan dan Pentadbiran ( Politik )
  • Sosial
  • Ekonomi  ( Perdagangan / Mata wang / Cukai )


 TEMA 9 : EROPAH ( TEMA FOKUS KESELURUHAN)

BAB
SUB / TAJUK
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
9
PERKEMBANGAN  DI EROPAH

Perubahan Masyarakat Eropah
XS

X
Penjelajahan dan Penerokaan
XE

X
Revolusi Pertanian Dan Perindustrian
XE
XE


Imperialisme Barat di AT

X

TUDINGAN 2014 ( TUMPUAN KEPADA SEMUA SUBTAJUK )
1.      Zaman Gelap                                      3. Zaman Reformation
2.      Imperialisme Barat di AT

10
DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI

Ekonomi Tradisional
XS

X
Ekonomi Dagangan
XE
XS
XE
XS
XE

X
Dasar British Terhadap Pertanian
XS
XE

Kesan Dasar Ekonomi

X

TUDINGAN 2014 ( TUMPUAN KEPADA SEMUA SUBTAJUK )
1.      Ekonomi Tradisional
2.      Ekonomi Dagangan
3.      Kesan dasar ekonomi :
·         Pembandaran                                                    Masyarakat majmuk                            
·         Pengangkutan dan perhubungan                  Perkhidmatan kesihatan
·         Pendidikan vernakular                                   
 TINGKATAN 5
 TEMA 10 : NASIONALISME ( TEMA FOKUS KESELURUHAN)

BAB
SUB / TAJUK
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
1
KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

Imperialisme Barat
XS
XE
XS
XE
X
Perubahan Sistem Politik
XS
XE
XE

Nasionalisme di AT
XE
XS
XS
X

TUDINGAN 2014
1.      Imperialisme Barat di AT
2.      Nasionalisme
      ( Filipina , Indonesia Dan Kemerdekaan Thailand )

2
NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA  2

Perjuangan Pemimpin Tempatan
XS
XE
XE
XE
X
Gerakan Nasionalisme Sehingga PD2
XS
X

TUDINGAN 2014
1.      Perjuangan Pemimpin Tempatan
·         Peristiwa penentangan di Sarawak
·         Peristiwa penentangan di Kelantan dan  Terengganu
2.      Gerakan nasionalisme sehingga PD2
·         Faktor pemangkin Nasionalisme
·         Peranan dan Perjuangan akhbar / majalah / novel / persatuan
·         Gerakan nasionalisme semasa pendudukan Jepun

   TEMA 11: PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA

BAB
SUB / TAJUK
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
3
KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

Pembinaan Negara Bangsa
XE
X
Kesultanan Melayu Melaka
  XS
X
Warisan Negeri Melayu
XS
XE


TUDINGAN 2014
1.       Pembinaan Negara Bangsa ( Itali, Jerman, Madinah, TM )
2.       Ciri-ciri Negara dan Bangsa
3.       KMM

4
PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

Malayan Union
XE
XE

Persekutuan Tanah Melayu 1948
XE
XE

Pergerakan Politik di Sarawak dan Sabah
XS
X

TUDINGAN 2014
1.       Pergerakan Politik di Sarawak dan Sabah

5
PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA


Sistem Ahli
XS
X

Pakatan Murni
XE
X

Persekutuan Tanah Melayu 1957
X


TUDINGAN 2014
1.       Sistem Ahli
2.       Pakatan Murni
3.      Suruhanjaya Reid dan Perjanjian  PTM 1957


6
PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA


Ke Arah Pembentukan Malaysia
X

Faktor Pembentukan
XS
XE


Reaksi Pembentukan
XE
XE


Langkah pembentukan

X

Perjanjian Malaysia 1963

X


TUDINGAN 2014
1.       Idea Pembentukan Malaysia
2.      Perjanjian Malaysia


7
SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA


Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen
XE
XE
XE
X
X

Negara Persekutuan
XS


Lambang Negara
XS
X


TUDINGAN 2014
1.      Demokrasi Berparlimen
2.      Perlembagaan
3.      Pilihanraya
4.      Lambang Negara
5.      Kuasa pemerintahan
·         Badan Perundangan ,Badan Pelaksana Dan Badan Kehakiman


8
PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN


Pembangunan Ekonomi
XE
XS
XS
X

Pembangunan dan Perpaduan Bangsa
XS
XS
X

Malaysia ke Arah Negara Maju
X


TUDINGAN 2014
1.       Pembangunan Ekonomi
2.       Pembangunan dan Perpaduan Bangsa
·         Rukun Negara
·         Dasar Pelajaran Kebangsaan
·         Kebudayaan
·         Sukan Untuk Perpaduan
3.      Wawasan 2020 (untuk perpaduan) 
   TEMA 12 : KERJASAMA ANTARABANGSA ( TEMA FOKUS KESELURUHAN)

BAB
SUB / TAJUK
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
9
MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

Perang Dunia 1

    XE

Perang Dunia 2
XE

Perang Dingin / Blok
XE

X
Dasar Luar Malaysia
XE
XE

X
Malaysia Dalam Hubungan Antarabangsa
XS
XE
  XE

Malaysia Dalam Pertubuhan Serantau
XE
XE

X
Cabaran Masa Depan
XS
XE
X
       X

TUDINGAN 2014
1.       Asas dan Faktor Penggubalan Dasar Luar Malaysia
2.       Kepentingan Dasar Luar Malaysia
3.       Blok Dunia dan Perang Dingin
4.       ASEAN dan ASA (Pertubuhan Serantau)
5.       Cabaran masa depanSUMBER DAN BAHAN ASAL :  SOALAN TAHUN-TAHUN LEPAS SPM KERTAS 2

DIMURNIKAN OLEH :
AZILLAH BT ABDULLAH
SHAMSIWATI BT SIDI AHMAD

PPMP SEJARAH NEGERI JOHOR

No comments:

Post a Comment