PENAJA

Wednesday, 12 November 2014

contoh soalan kbkk kbat spm 2014 kertas 3 demokrasi berparlimen

TAJUK PERBINCANGAN;


1.      Sebab negara kita memilih sistem pemerintahan demokrasi berparlimen sebagai asas pentadbiran negara

Kita memilih sistem pemerintahan demokrasi berparlimen sebagai asas pentadbiran negara, pertama untuk menyatupadukan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum.
      Kedua untuk memajukan ekonomi negara.
      Ketiga untuk memastikan keadilan terhadap semua lapisan masyarakat.
      Keempat untuk menjamin keselamatan semua lapisan masyarakat.
      Kelima untuk menjamin kesejahteraan rakyat terpelihara.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.      Sebab kita patut berbangga dengan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia

     Kita patut berbangga dengan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia,
      pertama kerana dapat menyatupadukan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum.
      Kedua kerana dapat memajukan ekonomi negara.
      Ketiga kerana dapat memastikan keadilan terhadap semua lapisan masyarakat.
      Keempat kerana dapat menjamin keselamatan semua lapisan masyarakat.
      Kelima kerana dapat menjamin kesejahteraan rakyat terpelihara.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.      Perlunya setiap warganegara memahami prinsip amalan sistem pemerintahan demokrasi

            Perlunya setiap warganegara memahami prinsip amalan sistem pemerintahan demokrasi
                  kerana dapat menyatupadukan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum.
      Kedua kerana dapat memajukan ekonomi negara.
      Ketiga kerana dapat memastikan keadilan terhadap semua lapisan masyarakat.
      Keempat kerana dapat menjamin keselamatan semua lapisan masyarakat.
      Kelima kerana dapat menjamin kesejahteraan rakyat terpelihara.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4.       Kejayaan Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen telah memantapkan pembinaan negara dan bangsa

Kejayaan Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen telah memantapkan pembinaan negara dan bangsa
      seperti pertama menyatupadukan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum.
      Kedua memajukan ekonomi negara.
      Ketiga memastikan keadilan terhadap semua lapisan masyarakat.
      Keempat menjamin keselamatan semua lapisan masyarakat.
      Kelima menjamin kesejahteraan rakyat terpelihara.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.      Tanggungjawab / peranan setiap warganegara dalam meneruskan pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia

Tanggungjawab / peranan setiap warganegara dalam meneruskan pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia ialah, pertama menyatupadukan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum.
      Kedua memajukan ekonomi negara.
      Ketiga memastikan keadilan terhadap semua lapisan masyarakat.
      Keempat menjamin keselamatan semua lapisan masyarakat.
      Kelima menjamin kesejahteraan rakyat terpelihara.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.      Apakah faedah/manfaat sistem demokrasi berparlimen kepada bangsa dan negara?

Faedah/manfaat sistem demokrasi berparlimen kepada bangsa dan negara ialah, pertama menyatupadukan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum.
      Kedua memajukan ekonomi negara.
      Ketiga memastikan keadilan terhadap semua lapisan masyarakat.
      Keempat menjamin keselamatan semua lapisan masyarakat.
      Kelima menjamin kesejahteraan rakyat terpelihara.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7.      Kepentingan Warganegara Malaysia Memahami Pelaksanaan Sistem Demokrasi Berparlimen

Kepentingan Warganegara Malaysia Memahami Pelaksanaan Sistem Demokrasi Berparlimen ialah, pertama untuk menyatupadukan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum.
      Kedua untuk memajukan ekonomi negara.
      Ketiga untuk memastikan keadilan terhadap semua lapisan masyarakat.
      Keempat untuk menjamin keselamatan semua lapisan masyarakat.
      Kelima untuk menjamin kesejahteraan rakyat terpelihara.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8.      Peranan Warganegara Dalam Menjayakan Sistem Demokrasi Berparlimen

Peranan Warganegara Dalam Menjayakan Sistem Demokrasi Berparlimen ialah, pertama menyatupadukan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum.
      Kedua memajukan ekonomi negara.
      Ketiga memastikan keadilan terhadap semua lapisan masyarakat.
      Keempat menjamin keselamatan semua lapisan masyarakat.
      Kelima menjamin kesejahteraan rakyat terpelihara
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.      Sebab Anda Berbangga Dengan Sistem Demokrasi Berparlimen Di Negara Kita

            Sebab sayaBerbangga Dengan Sistem Demokrasi Berparlimen Di Negara Kita
      pertama kerana boleh menyatupadukan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum.
      Kedua kerana boleh memajukan ekonomi negara.
      Ketiga kerana boleh memastikan keadilan terhadap semua lapisan masyarakat.
      Keempat kerana boleh menjamin keselamatan semua lapisan masyarakat.
      Kelima kerana boleh menjamin kesejahteraan rakyat terpelihara.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10.  Amalan demokrasi berparlimen telah menjadi kunci kestabilan politik di Malaysia. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut

Amalan demokrasi berparlimen telah menjadi kunci kestabilan politik di Malaysia buktinya, pertama kerana boleh menyatupadukan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum.
      Kedua kerana boleh memajukan ekonomi negara.
      Ketiga kerana boleh memastikan keadilan terhadap semua lapisan masyarakat.
      Keempat kerana boleh menjamin keselamatan semua lapisan masyarakat.
      Kelima kerana boleh menjamin kesejahteraan rakyat terpelihara.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11.  Amalan demokrasi berparlimen telah memantapkan pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Buktikan

Amalan demokrasi berparlimen telah memantapkan pembinaan negara dan bangsa Malaysia buktinya, pertama dapat menyatupadukan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum.
      Kedua dapat memajukan ekonomi negara.
      Ketiga dapat memastikan keadilan terhadap semua lapisan masyarakat.
      Keempat dapat menjamin keselamatan semua lapisan masyarakat.
      Kelima dapat menjamin kesejahteraan rakyat terpelihara.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12.  Amalan demokrasi berparlimen telah menjamin kestabilan politik dan kemakmuran sosioekonomi negara. Buktikan.

Amalan demokrasi berparlimen telah menjamin kestabilan politik dan kemakmuran sosioekonomi negara buktinya, pertama dapat menyatupadukan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum.
      Kedua dapat memajukan ekonomi negara.
      Ketiga dapat memastikan keadilan terhadap semua lapisan masyarakat.
      Keempat dapat menjamin keselamatan semua lapisan masyarakat.
      Kelima dapat menjamin kesejahteraan rakyat terpelihara.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13.  Cadangan anda bagi memantapkan pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen di negara kita

Cadangan saya bagi memantapkan pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen di negara kita, pertama dengan menyatupadukan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum.
      Kedua dengan memajukan ekonomi negara.
      Ketiga dengan memastikan keadilan terhadap semua lapisan masyarakat.
      Keempat dengan menjamin keselamatan semua lapisan masyarakat.
      Kelima dengan menjamin kesejahteraan rakyat terpelihara.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

No comments:

Post a Comment