PENAJA

Wednesday, 12 November 2014

tajuk perbincangan sejarah spm kertas 3 2014 demokrasi berparlimen

TAJUK PERBINCANGAN;

1.      Latarbelakang perlaksanaan sistem Demokrasi Berparlimen di negara kita
2.      Konsep/Maksud/Ciri-ciri Perlembagaan
3.      Konsep/Maksud/Ciri-ciri Sistem Raja Berperlembagaan
4.      Konsep/Maksud/Ciri-ciri Kuasa Pemerintahan
5.      Konsep/Maksud/Ciri-ciri Badan Perundangan (Legislatif)
6.      Konsep/Maksud/Ciri-ciri Badan Pelaksana (Eksekutif)
7.      Konsep/Maksud/Ciri-ciri Badan Kehakiman (Judisiari)
8.      Konsep/Maksud/Ciri-ciri Pilihan raya
9.      Sebab negara kita memilih sistem pemerintahan demokrasi berparlimen sebagai asas pentadbiran negara
10.  Sebab kita patut berbangga dengan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia
11.  Perlunya setiap warganegara memahami prinsip amalan sistem pemerintahan demokrasi
12.  Proses pilihan raya dalam amalan sistem pemerintahan demokrasi di        Malaysia
13.   Kejayaan Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen telah memantapkan pembinaan negara dan bangsa
14.  Tanggungjawab / peranan setiap warganegara dalam meneruskan pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia
15.  Apakah faedah/manfaat sistem demokrasi berparlimen kepada bangsa dan negara?
16.  Kepentingan Warganegara Malaysia Memahami Pelaksanaan Sistem Demokrasi Berparlimen
17.  Peranan Warganegara Dalam Menjayakan Sistem Demokrasi Berparlimen
18.  Sebab Anda Berbangga Dengan Sistem Demokrasi Berparlimen Di Negara Kita
19.  Amalan demokrasi berparlimen telah menjadi kunci kestabilan politik di Malaysia. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut
20.  Amalan demokrasi berparlimen telah memantapkan pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Buktikan
21.  Amalan demokrasi berparlimen telah menjamin kestabilan politik dan kemakmuran sosioekonomi negara. Buktikan.
22.  Sistem pentadbiran negara sebelum sistem pemerintahan demokrasi Berparlimen diperkenalkan di Malaysia.
23.  Cadangan anda bagi memantapkan pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen di negara kita
24.  Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran tersebut.
25.  Nilai-nilai murni yang diperoleh daripada  pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen untuk kecemerlangan bangsa dan negara Malaysia.
26.  Kesimpulan keseluruhan isi yang telah  dibincangkan;   
·         Pengetahuan yang diperoleh
·         Iktibar yang diperoleh daripada kejayaan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen

·         Harapan menjadi bangsa dan negara Malaysia cemerlang dan terbilang

No comments:

Post a Comment