PENAJA

Thursday, 27 October 2016

DASAR LUAR MALAYSIA : KERTAS 3 SPM SEJARAH 2016 SET 2


Soalan Fakta
4.Peranan Malaysia dalam pertubuhan peringkat antarabangsa

(a) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu(PBB)
Melalui PBB Membantu menyelesaikan konflik antarabangsa. Contohnya  sejak tahun 1960, Malaysia telah dipilihmenyertai pasukan pengaman di bawah panji-panji PBB untuk menamatkan perang saudara di Congo dan pada tahun 1990 an, Malaysia juga telah menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq dan Kampuchea serta menghantar pengaman ke Bosnia. Selain itu, Malaysia juga lantang bersuara di PBB dalam menentang dasar apartheid di Afrika Selatan dan menyarankan Benua Antartika menjadi warisan dunia yang diletakkan di bawah hak milik bersama. Seterusnya, melalui PBB Malaysia telah mengadakan kerjasama dalam bidang sains dan teknologi di
bawah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Budaya Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNESCO. Di samping itu,Malaysia juga telah berkerjasama dan menyertai beberapa agensi di bawahPBB.Contohnya kerjasama dalam bidang pengeluaran makanan di bawah agensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO).

(b) Pertubuhan Persidangan Negara Islam (OIC)
Seterusnya, Malaysia juga memainkan peranan penting dalam memelihara keamanan dan kedaulatan duniamelalui penganjuran persidangan menentang pengganas dalam kalangan negara  Islam melalui OIC pada tahun 2002. Malaysia juga berpendirian tegas dalam mendesak PBB menjalankan usaha menyelesaikan masalah Palestin dengan menganjurkan Persidangan Antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur. Tawaran biasiswa juga diberikan kepada para pelajar dari negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antrabangsa Malaysia (UIAM).  Seterusnya peranan Malaysia membantu negara-negara lain misalnya, memberikan bantuan kepada negara-negara Islam yang menghadapi masalah seperti menghantar pasukan perubatan ke Lubnan, Bosnia dan Afghanistan. kewangan juga diberikan kepada negara-negara Islam yang kurang maju seperti Sudan, Nigeria dan Chad. Sementara itu, peranan Malaysia dalam OIC ialah Malaysia mengesyorkan  penggunaan dinaremas di kalangan negara Islam untuk urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi yang lain.

(c) Komanwel
Dalam bidang pendidikan. Malaysia telah bekerjasama dengan negara-negara Komanwel dengan menyediakan bantuan teknikal dan biasiswa dalam bidang pendidikan melalui Rancangan Colombo.
Kerjasama dalam bidang sukan telah dicapai melalui penganjuran sukan Komanwel yang bertujuan mengeratkan hubungan di kalangan negara anggota misalnya Malaysia telah menjadi tuan rumah untuk sukan pada tahun 1998.
Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) telah diadakan di KL pada 1989. Melalui mesyuarat ini Deklarasi Langkawi telah diisytiharkan dalam mengawal masalah pencemaran. Selain itu eksport Malaysia ke Britain dikenakan cukai yang rendah.

(d) Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)
Malaysia juga telah mengadakan kerjasama ekonomi dengan negara anggota Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM).Malah, Malaysia telah membuat beberapa usul bagi membela kepentingan negara-negara sedang membangun. Malaysia juga telah menjadi tuan rumah yang ke-13 pada tahun 2013. Dalam siding kemuncak NAM ini Berjaya mencatatkan penyertaab tertinggi iaitu 63 buah negara. Selain itu Berjaya mendaftarakan du negara anggota baru iaitu Timur Leste dan Pulau Catalina.


(e) Negara-Negara Selatan         
Melalui kerjasama Malaysia dengan Negara-Negara Selatan,dapatmengatasi masalah harga ekspot bahan –bahan mentah serta  meningkatkan  kerjasama ekonomi dan teknikal di kalangan negara anggota tanpa bergantung kepada negara-negara maju.Contohnya penubuhan Pusat  Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan (SITTDEC) di Kuala Lumpur dan penubuhan Sistem Keistimewaan Perdagangan Global (GSTP) serta penubuhan kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan.
           


KBAT
5.Sejauh manakah dasar luar yang telah diamalkan oleh pemimpin-pemimpin negara mencapai matlamat yang diharapkan?

(a) Menjamin keselamatan dan kedaulatan negara
Melalui dasar berkecuali, Malaysia berbaik-baik dengan semua negara samaada negara-negara kapitalis atau negara-negara komunis.Hal ini membuktikan Malaysia tiada permusuhan dengan mana-mana negara. Segala masalah dapat diselesaikan melalui rundingan dan diplomasi.
Berbaik-baik dengan negara Komanwel seperti Britain, Australia, Kanada dapat bantuan menghadapi ancaman Komunis khasnya dari Parti Komunis Malaya. Selain itu berjaya mengatasi Konfrantasi Indonesia dan bantu menyelesaikan isu pembentukan Malaysia.
Melalui pertubuhan ASEAN, konsep ZOPFAN berjaya mewujudkan kestabilan dan keamanan di rantau ini termasuk di negara kita. Hal ini kerana negara-negara ASEAN berikrar tidak bersekongkol mana-mana blok dunia atau kuasa besar.ASEAN juga telah mengisytiharkan kawasan Asia Tenggara bebas senjata nuclear.
Kerjasama dengan negara-negara serantau seperti dengan Indonesia dan Filipina dapat membanteras ancaman keganasan merentasi sempadan seperti ancaman Daeish di Asia Tenggara. Selain itu Ancaman kumpulan militan Abu Sayaff dari Selatan Filipina juga dapat dibendung di perariran Sabah. Hal ini kerana adanya kerjasama dengan Filipina. Seterusnya Filipina telah membantu Malaysia dalam menghadapi pencerobohan Sulu di Lahad Datu Sabah.

(b) Kemajuan ekonomi
Hubungan baik-baik dengan negara luar berjaya menarik pelaburan asing. Contohnya ramai pelabur dari China dan Singapura melabur dalam Projek Iskandar di Johor. Banyak syarikat-syarikat dari Amerika Syarikat dan Jepun telah menanam modal yang besar di negara kita. Contohnya Syarikat Intel dan Western Digital dari Amerika Syarikat. Hal ini dapat mewujudkan banyak peluang pekerjaan serta menambahkan pendapatan negara.Selain itu dapat membangunkan kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, elektrik dan ais. Contohnya di kawasan Bayan Lepas di Pulau Pinang.
Melalui dasar negara yang liberal, kita dapat membawa masuk tenaga kerja separa mahir dan tidak mahir dari luar. Ini dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja di negara kita hari ini.Contohnya tenaga kerja dari Indonesia memberi sumbangan membangunkan sektor pembinaan dan perladangan.
Selain itu kemasukan tenaga kerja mahir dan professional dari negara luar dapat membantu kemajuan sektor perkhidmatan. Contohnya pakar-pakar IT dari India dan jurutera dari Jepun dan Korea Selatan.
Seterusnya tenaga kerja mahir seperti jururawat dari negara kita mendapat peluang pekerjaan di Timur Tengah dengan gaji yang lumayan. Selain itu banyak pekerja kita bekerja di Singapura. Hal ini dapat membawa kepada pengaliran masuk wang asing ke negara kita.

(c) Warga global yang bertanggungjawab
(i) Bantuan Kemanusiaan
 Malaysia menghantar bantuan makanan, pakaian, ubat-ubatan kepada negara yang menghadapi ancaman peperangan dan bencana alam. Contohnya gempa bumi di Iran serta bencana tsunami di Acheh Indonesia. Seterusnya melalui Pasukan MERCY Malaysia menghantar bantuan kepada rakyat Palestin.
(ii) Misi Keamanan
Selain itu Malaysia berperanan menjaga keamanan dunia dengan melibatkan diri dalam misi-misi keamanan di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Contohnya Malaysia telah menghantar tentera pengaman, pendamai ke Congo, Bosnia, Somalia, Sierra Leone, Namibia dan Kampuchea. Ini membuktikan Malaysia memainkan peranan penting dalam menyelesaikan konflik antarabangsa.
Seterusnya Malaysia amat peka dengan isu keamanan di Asia Barat. Hal ini kerana Israel menceroh tanah air Palestin yang menyebabkan pengorbanan nyawa dan harta benda di negara tersebut. Denga ini Malaysia mendesak PBB menyelesaikan masalah Palestin dengan menganjurkan Persidangan Antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur

KBAT
6. Sebab dasar luar Malaysia berubah dari masa ke semasa
(i) Perubahan kepimpinan
Perubahan ini kerana mengikut dasar seseorang pemimpin ketika itu. Contohnya Tunku Abdul Rahman pro Barat dan anti Komunis. Hal ini kerana Malaysia menghadapi ancaman Parti Komunis Malaya yang memerlukan bantuan negara Komanwel seperti Britain dan Australia.
Ketika Tun Abdul Razak pula mengamalkan dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara. Malaysia mula mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara komunis seperti Vietnam dan China.
Ketika Dr.Mahathir Mohammad pula penekanan kepada kepentingan ekonomi dalam bentuk dua hala. Beliau memberi penekanan kepada Dasar Pandang Timur iaitu Jepun dan Korea Selatan memainkan peranan dalam kemajuan ekonomi negara dengan kemasukan modal dan kepakaran teknologi.
Perdana Menteri Dato seri Najib Tun Razak meneruskan dasar-dasar pemimpin terdahulu seperti mementingkan kerjasama ekonomi antara negara-negara ASEAN dengan mengadakan Persidangan Ketua-Ketua Negara ASEAN (ASEAN SUMMIT). Beliau menjalinkan hubungan duahala dengan rakan-rakan dagangan seperti China, Jepun dan Singapura.

(ii) Kepentingan Ekonomi
Tunku Abdul Rahman telah mengadakan hubungan erat dengan Britain dan Amerika Syarikat untuk pemasaran getah dan bijih timah yang menjadi hasil utama negara ketika itu. Selain itu kemasukan pelaburan dari Britain dan Amerika Syarikat yang menguasai sektor perladangan di negara kita.
Tun Abdul Razak
Menjalinkan hubungan ekonomi dengan semua negara samaada komunis atau kapitalis. Mula menjalinkan hubungan ekonomi dengan China.

Dato Seri Dr.Mahathir bin Mohammad
Menjalinkan hubungan perdagangan dengan Asia Timur dan Negar-Negara dunia ke-3 seperti Amerika Selatan dan Afrika. Negara-negaar ini mula menjadi pasaran baru kepada negara kita. Selain itu kemasukan modal khasnya dari Jepun dan Korea Selatan ke negaar kita.


Perdana Menteri Dato seri Najib Tun Razak
Mengutamakan hubungan dua hala dengan negara-negara ASEAN. ASEAN dijadikan pasaran utama negara kita.Beliau juga meneruskan hubungan perdagangan dua hala dengan negara-negara Asia Timur iaitu Jepun, Korea Selatan dan China.

KBAT
7. Mengapakah dasar luar yang mementingkan kemajuan ekonomi lebih
    penting pada hari ini
(i) Pelaburan asing
Melalui hubungan baik dengan negara luar pelabur-pelabur asing berminat untuk melabur di negara kita. Contohnya dari negara Jepun, Korea Selatan dan negara-negara Timur Tengah. Ini membantu dalam pertumbuhan ekonomi negara. Ini membuka banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Contohnya Kilang Western Digital dari Amerika Syarikat. Ini meningkatkan pendapatn rakyat tempatan dan seterusnya meningkatan taraf hidup rakyat. Keadaan ini turut mengurangkan kadar kemiskinan dan kadar pengangguran di negara kita. Seterusnya pelaburan asing ini membantu meningkatkan sumber pendapatan negara kita. Hal ini berlaku melalui pembayaran cukai dan levi.
Melalui pembukaan kilang-kilang ini dapat menghasilkan barang-barang pengguna yang lebih murah, ini dapat mengurangkan pergantungan barang import dari luar negara. Ini seterusnya menyebabkan kos barang menjadi lebih murah dan rakyat mampu membeli barang-barang tersebut. Contohnya industri automobil.
(ii) Tenaga buruh
Melalui dasar negara yang liberal, kita dapat membawa masuk tenaga kerja separa mahir dan tidak mahir dari luar. Ini dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja di negara kita hari ini.Contohnya tenaga kerja dari Indonesia memberi sumbangan membangunkan sektor pembinaan dan perladangan.
Selain itu kemasukan tenaga kerja mahir dan professional dari negara luar dapat membantu kemajuan sektor perkhidmatan. Contohnya pakar-pakar IT dari India dan jurutera dari Jepun dan Korea Selatan.
Seterusnya tenaga kerja mahir seperti jururawat dari negara kita mendapat peluang pekerjaan di Timur Tengah dengan gaji yang lumayan. Selain itu banyak pekerja kita bekerja di Singapura. Hal ini dapat membawa kepada pengaliran masuk wang asing ke negara kita.

KBAT
8.Peranan / sumbangan Malaysia dalam menjaga keamanan dunia melalui
   dasar luarnya

Menjamin kedaulatan negara. Malaysia telah mengamalkan dasar berbaik-baik dengan semua negara. Hal ini menyebabkan tiada permusuhan dengan mana-mana negara di dunia. Melalui dasar berkecuali Malaysia tidak berpihak mana-mana kuasa besar dunia seperti samaada Amerika Syarikat ataupun China dan Rusia yang boleh mencetuskan konflik antarabangsa.
Selain itu melalui konsep ZOPFAN dapat mengekalkan keamanan serantau.Hal ini kerana sebarang konflik antara negara-negara anggota dapat diselesaikan melalui semangat ASEAN. Contohnya isu hak ke atas Pulau Batu Putih dengan Singapura dapat diselesaikan melalui Mahkamah Keadilan Antarabangsa.Ini membuktikan Malaysia mementingkan pendekatan rundingan.
Selain itu Malaysia berperanan menjaga keamanan dunia dengan melibatkan diri dalam misi-misi keamanan di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Contohnya Malaysia telah menghantar tentera pengaman, pendamai ke Congo, Bosnia, Somalia, Sierra Leone, Namibia dan Kampuchea. Ini membuktikan Malaysia memainkan peranan penting dalam menyelesaikan konflik antarabangsa.
Seterusnya Malaysia amat peka dengan isu keamanan di Asia Barat. Hal ini kerana Israel menceroh tanah air Palestin yang menyebabkan pengorbanan nyawa dan harta benda di negara tersebut. Denga ini Malaysia mendesak PBB menyelesaikan masalah Palestin dengan menganjurkan Persidangan Antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur.
Selain itu Malaysia juga bersuara lantang menentang keganasan dalam kalangan negara-negara Islam. Contohnya  setelah serangan al-Qaeda ke atas ‘World Trade Centre’ di New York Amerika Syarikat, Malaysia telah mengadakan Persidangan menentang pengganas dalam kalangan negara-negara Islam pada tahun 2002. Malaysia juga berpendirian teguh menentang keganasan yang dilakukan oleh ‘IS’ di kebanyakan negara dunia hari ini. Hal ini kerana keganasan mereka ini boleh mengancam keamanan dunia.

KBAT
9.Manfaat / Faedah / Kepentingan yang diperoleh oleh Malaysia daripada dasar
   luar yang berbaik-baik dengan negara luar.

(a) Faedah Politik
(i) Komanwel
Ketika Malaysia menghadapi ancaman Parti Komunis Malaya, pertubuhan ini
memberi bantuan ketenteraan kepada negara kita.Hal ini kerana Malaysia
mempunyai perjanjian pertahanan dengan Britian. Seterusnya Komanwel turut
membantu menghadapi konfrantasi Indonesia. Dengan ini dasar berbaik-baik
dengan Komanwel dapat mengekalkan kedaulatan negara.Seterusnya keanggotaan Malaysia dalam Komanwel memberi peluang kepada negara kita menjadi tuan rumah Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) di Kuala Lumpur 1989. Hal ini meningkatkan imej Malaysia di persada dunia.
(ii) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
Perwakilan Malaysia ke PBB semasa pembentukan Malaysia berjaya menyelesaikan isu pertikaian pembentukan Malaysia. Seterusnya di PBB Malaysia berjaya menjadi anggota Majlis Keselamatan sebanyak 3 kali. Wakil Malaysia ke PBB Tan Sri Razali Ismail menjadi Pengerusi Perhimpunan Agung PBB serta wakil khas PBB untuk menyelesaikan konflik politik Myanmar.
(iii) Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)
Tunku Abdul Rahman diberikan penghormatan untuk menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama. Selain itu Malaysia juga telah dipilih untuk menjadi tuan rumah Persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2003.
(iv) Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)
Malaysia menjadi tuan rumah kepada Sidang Kemuncak NAM yang ke-13 pada tahun 2003. Sidang kemuncak ini mencatatkan penyertaan tertinggi dengan kehadiran 63 buah negara ahli, iaitu 31 Ketua Negara dan 32 Ketua Kerajaan. Selain sidang kemuncak ini telah berjaya mendaftarkan dua negara anggota baru iaitu Timur Leste dan Pulau Catalina. Ini telah mengharumkan lagi nama negara kita.

(iv) ASEAN
Melalui pengiystiharaan ‘ZOPFAN’ dalam Deklarasi Kuala Lumpur 1971 keamanan dan kestabilan politik negara kita terjamin. Malaysia juga telah  menjadi Tuan Rumah Sidang Kemuncak ASEAN 2015.

(a) Faedah Ekonomi
(i) Komanwel
Negara-negara Komanwel seperti Britain, Singapura, India merupakan pasaran utama barangan dari Malaysia serta dapat peluang pelaburan daripada negara tersebut. Syarikat-syarikat tempatan juga mendapat peluang untuk melabur di negara-negara tersebut. Contohnya projek lebuhraya di India telah ditawarkan kepada syarikat Malaysia Hal ini dapat membantu majukan ekonomi negara.Khasnya meningkatkan sumber pendapatan negara serta memberi peluang pekerjaan.
(ii) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
Bank Dunia telah memberikan bantuan bagi menjayakan rancangan FELDA dan membangunkan prasarana pendidikan dan penyelidikan.Hal ini telah membantu kemasukan pelabur-pelabur asing dan ini dapat membasmi kemiskinan di luar Bandar dan menyediakan peluang pekerjaan.
(iii) Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)
Bank Pembangunan Islam telah memberi pinjaman bagi melaksanakan projek-projek pembangunan untuk kepentingan rakyat. Negara-negara Islam telah menjadi kawasan pasaran baru untuk negara kita. Selain itu mereka juga telah melabur di negara kita seperti membuka cawangan bank seperti Bank Kuawait.Negara kita juga telah menjadi pilihan utama kepada pelancong-pelancong dari negara-negara Islam.
(iii) ASEAN
ASEAN telah menjadi rakan perdagangan utama dalam import dan eksport barangan Malaysia seperti Singapura dan Thailand. Rakyat Malaysia juga mendapat peluang pekerjaan di negara-negara ASEAN seperti Singapura. Ini dapat meningkatkan pendapatan individu , negara dan kemasukan wang asing. Negara kita juga telah menjadi tumpuan utama tenaga buruh dari negara-negara jiran seperti dari Indonesia dalam sektor pembinaan. Hal ini dapat membantu meningkatkan pembangunan negara. Kerjasama dengan negara jiran turut dapat memajukan sektor perindustrian negara. Contohnya projek Baja Urea di Bintulu Sarawak. Ini dapat membangunkan kawasan persekitaran Bintulu yang Berjaya meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan.
(iv) Dasar Pandang Timur
Hubungan baik antara Malaysia dengan Jepun dan Korea Selatan membawa kepada perkongsian kepakaran dan pemindahan teknologi yang menguntungkan negara kita. Contohnya dalam bidang automobil kereta nasional negara kita menggunakan enjin Mitsubishi Jepun. Selain itu pekerja tempatan berpeluang mengikuti latihan kemahiran dan teknikal di Jepun dan Korea Selatan.

(a) Faedah Sosial
Hubungan baik Malaysia dengan negara-negara luar telah memberi sumbangan kepada bidang pendidikan. Pelajar-pelajar dari Malaysia diberi peluang untuk belajar di negara-negara seperti Jepun, Britain, Australia.Hal ini dapat melahirkan tenaga kerja yang berdaya saing peringkat antarabangsa. Selain itu pelajar-pelajar luar negara seperti Nigeria dan Arab melanjutkan pelajaran di negara kita. Ini turut meningkatkan ekonomi negara kita. Universiti terkenal di dunia seperti Monash, Nottingham telah membuka cawangan di negara kita. Ini telah memberikan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Kini Malaysia telah menjadi hab pendidikan yang terkenal di dunia.Seterusnya keadaan ini mengurangkan pelajar kita melanjutkan pelajaran ke luar negara dan menjimatkan pengaliran keluar wang negara serta mengurangkan beban kewangan keluarga mereka.
Seterusnya Malaysia juga berpeluang menganjurkan sukan pada peringkat antarabangsa. Contohnya pada tahun 1998 Malaysia telah menganjurkan Sukan Komanwel. Malaysia telah menjadi tuan rumah untuk Hoki Piala Dunia. Malaysia juga menjadi tuan rumah Piala Thomas dan Piala Uber bagi permainan badminton. Selain itu juga menjadi tuan rumah Sukan Sea beberapa kali. Semua ini telah mengharumkan nama negara peringkat antarabangsa.


KBAT
10. Selepas merdeka, dasar luar Malaysia berjaya menaikkan nama negara di
persada dunia.Bincangkan

ATAU
Dasar luar negara berjaya mengetengahkan isu-isu  antarabangsa. Jelaskan

(a).Memperjuangkan Isu Palestin
Menyokong Palestin untuk mendapatkan semula tanah air. Hal ini kerana Israel menceroboh dan menduduki tanah milik rakyat Palestin.Ini telah menggugat kedaulatan Palestin. Pendirian Malaysia adalah menyokong pemeliharaan kedaulatan sesebuah negara. Dengan ini Malaysia menegaskan isu ini dalam PBB dan OIC. Serta telah mengadakan Persidangan Antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur.
(b).Membela hak asasi manusi
(i))Menentang dasar Aparteid di Afrika Selatan
Kerana Malaysia mempunyai pelbagai kaum, maka Malaysia bersuara lantang di PBB dan NAM untuk menentang dasar ini. Hal ini kerana Afrika Selatan tidak menghormati hak asasi manusia dengan membezakan taraf hidup manusia berdasarkan warna kulit.Ini membuktikan Malaysia komited dalam menjaga hak asasi manusia.

(ii)Mengutuk penindasan kaum Serb terhadap rakyat Bosnia.
Malaysia mengutuk penindasan kaum Serb yang ingin membuat penghapusan etnik terhadap rakyat Bosnia di PBB
(iii) Isu Rohinya di Myanmar
Malaysia mengutuk penindasan kerajaan Myanmar ke atas rakyat Rohinya yang menafikan hak mereka sebagai rakyat Myanmar dan menjadikan mereka sebagai pelarian. Malaysia memberi perlindungan politik kepada mereka
(iv) Malaysia bersama-sama Ireland telah mengutuk China Komunis kerana mencabuli hak asasi penduduk Tibet.
(v) Malaysia turut menyelesaikan masalah pelarian Vietnam dengan memberikan perlindungan politik di negara kita.


(c).Gejala Penyalahgunaan Dadah.
Malaysia berpendirian teguh terhadap usaha-usaha memerangi gejala penyalahgunaan dadah. Hasil daripada usaha ini, satu persidangan antarabangsa di adakan di Vienna Austria pada 1987. Ekoran ini Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Dr.Mahathir Mohammad dilantik sebagai Yang DiPertua persidangan tersebut.
(d).Memperjuangkan isu Benua Antartika
Malaysia menyarankan agar benua Antartika menjadi warisan dunia yang diletakkan di bawah hak milik semua negara.Ini membuktikan Malaysia membela nasib semua negara.
(e).Isu Alam Sekitar
Melalui Deklarasi Langkawi dalam Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel di Kula Lumpur, Malaysia telah mengetengahkan isu alam sekitar iaitu perlu mengawal pencemaran. Ini membuktikan Malaysia peka kepada kesejahteraan dan keselesaan kehidupan sejagat.
(f).Penyertaan Malaysia Dalam Pasukan Pengaman PBB
Sejak tahun 1960 Malaysia dipilih untuk menyertai pasukan pendamai di bawah panji-panji PBB untuk menamatkan perang saudara di Congo. Seterusnya pada tahun 1989 Malaysia mewakili pasukan pendamai PBB ke Namibia untuk membantu negara itu mencapai kemerdekaan. Selain itu pada tahun 1990-an, Malaysia menghantar pemerhati ke sempadan Iran-Iraq dan Kampuchea serta menghantar pasukan pengaman ke Bosnia.
(g).Peranan sebagai orang tengah menyelesaikan konflik antarabangsa
(i) Konflik Pulau Minadanao, Selatan Filipina.
Misi diplomasi Malaysia di Pulau Mindanao berakhir dengan termeterainya proses damai antara bangsa moro dengan kerajaan Filipina pada 27 Mac 2014.
(h).Bantuan Kemanusiaan
Malaysia menghantar bantuan kemanusiaan seperti makanan, pakaian, ubat-ubatan di bawah MERCY Malaysia ke Palestin, Acheh, Iran, Pakistan dan sebagainya.

KBAT
11. Cadangkan hala tuju dasar luar Malaysia pada masa depan
    ATAU
    Cara untuk memantapkan dasar luar negara pada masa hadapan
(a) Politik
Memperkukuh hubungan diplomatik
Malaysia perlu mengadakan hubungan yang lebih erat  dengan semua negara tanpa mengira ideologi.Selain itu, Malaysia juga tidak boleh selektif dalam mengadakan hubungan bilateral dan multilateral.Ini akan membantu meningkatkan imej negara di persada dunia.Negara kita perlu membuka kedutaan di semua negara tanpa mengira ideologi.
Mengelakkan konflik antarabangsa
Malaysia perlu mengekalkan dasar tidak campur tangan dalam politik negara lain.Contohnya Malaysia tidak memberi sebarang bantuan kepada militan Islam di bahagian selatan Thailand.Malaysia menggunakan pendekatan rundingan dan  kerjasama.Selain itu, perlu merujuk PBB dalam mengatasi pertikaian yang melibatkan Malaysia dengan negara luar..Seterusnya, Malaysia juga menghormati keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa dalam isu pertindihan hak ke atas Pulau Batu Putih dengan Singapura. Malaysia juga mengambil sikap tunggu dan lihat keputusan PBB dalam isu tututan hak ke atas Kepulauan Spartly oleh beberapa Asia Tenggara dan China.
Dasar Berkecuali
Dasar berkecuali yang diamalkan oleh Malaysia selama ini juga merupakan satu pendekatan dasar luar yang baik kerana mengadakan hubungan diplomatik  dengan semua negara tanpa mengira ideologi.
Ini meningkatkan lagi persefahaman Malaysia dengan negara luar. Pendekatan ini juga membantu negara kita menerima banyak bantuan ekonomi dan kepakaran dari negara lain. Contohnya negara China telah banyak membantu dalam bidang kemasukan pemodalan.


(b)Ekonomi
Perjanjian Memorandum Persefahaman(MOU)
Dalam perhubungan ekonomi pula, Malaysia selalu mengamalkan dasar MOU untuk  menarik pelaburan luar negara. Setiap kali apabila pemimipin negara kita membuat lawatan kerja ke negara luar MOU menjadi satu agenda utama untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi negara kita. MOU juga membuka peluang kepada pelabur Malaysia untuk mendapatkan peluang pelaburan di negara luar. Melalui cara ini pendapatan negara kita dapat ditingkatkan. Seterusnya peluang pekerjaan kepada penduduk negara kita juga diluaskan.
Kerjasama perdagangan antarabangsa
Malaysia juga perlu meningkatkan kerjasama perdagangan antarabangsa.Melalui kerjasama ini Malaysia perlu mengamalkan sikap bersaing di peringkat global dengan memperkenalkan syarat-syarat perdagangan yang berpatutan.Kesannya urusan import dan  eksport  dapat dipermudahkan lagi dan ini akan meningkatkan lagi perdagangan antarabangsa dan pendapatan negara kita.
Dasar Ekonomi Bebas
Malaysia perlu meneruskan  dasar ekonomi bebas dengan memberi taraf perintis kepada negara-negara baru yang melabur dalam pelbagai bidang di negara kita. Disamping itu, negara kita perlu mengamalkan pasaran bebas dengan mengurangkan cukai ke atas barang import dan eksport dari negara luar.Kerajaan juga perlu mengurangkan cukai perkhidmatan  dan barangan dari negara lain.Seterusnya Malaysia perlu membantu melaksanakan  akta  AFTA untuk meningkatkan lagi pasaran ekonomi bebas di rantau ini.

(c)Sosial
Mengadakan lawatan
Pemimpin  negara kita perlu kerap mengadakan  lawatan ke negara lain untuk memantapakan lagi perhubungan dua hala.Pemimpin negara juga  boleh menghadiri acara atau sambutan rasmi negara berkenaan. Contohnya sambutan hari kemerdekaan negara lainMenghantar bantuan kemanusiaan
Bantuan misi kemanusiaan  kepada negara yang menghadapi bencana alam atau perang akan mendekatkan lagi perhubungan antara Malaysia  dengan negara penerima. Ini akan  meletakkan Malaysia di kedudukan yang  tinggi di mata dunia.
KBAT
12. Ramalkan dasar luar negara kita pada masa hadapan.
1.Mengutamakan diplomasi dalam mengatasi konflik antarabangsa
Malaysia perlu menjalinkan hubungan diplomatik yang lebih erat dengan semua negara.Selain itu, perlu mengelakkan perlumbaan yang boleh mencetuskan peperangan. Contohnya, Malaysia perlu memperkasakan konsep wasatiyah dan kesederhanaan global.
2.Bersahabat dengan semua negara tanpa mengira blok
Malaysia perlu berpegang teguh kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara.Seterusnya, menghormati kedaulatan negara lain dan menyokong usaha keamanan supaya kesejahteraan dunia berkekalan.Malaysia juga perlu berperanan dalam menghapuskan sistem blok dalam ekonomi seperti Kesatuan Eropah (EU).
3.Menghulurkan bantuan kepada negara yang memerlukan
Malaysia terus membantu negara-negara miskin seperti Sudan, Somalia.Boleh mendesak negara kaya (G7) supaya membantu membangunkan semula negara miskin. Contohnya, Malaysia boleh mencadangkan dana yang perlu dikeluarkan oleh negara G7 kepada negara miskin melalui PBB.
4.Menghormati kebebasan beragama
Kebebasan beragama merupakan amalan negara kita yang terdiri daripada pelbagai kaum.Maka Malaysia perlu lantang bersuara terhadap dasar penghapusan etnik dan agama seperti yang berlaku kepada masyarakat  Rohingya di Myanmar.Malaysia perlu terus menjadi ahli tetap dalam Majlis Keselamatan PBB  dan berpendirian tegas dalam melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit.
5. Mengeratkan hubungan dengan negara Islam     
Bagi bertujuan mengekalkan perdamaian dalam segala persengketaan antara negara Islam.Malaysia perlu meberi bantuan kepada negara Islam yang menghadapi masalah seperti Bosnia dan Afghanistan. Oleh itu, Malaysia akan mendapat penghormatan daripada negara Islam yang lain kerana memperjuangkan hak dan kebajikan negara-negara Islam.
KBAT
13.Cabaran / Halangan / Ancaman dalam melaksanakan dasar luar Malaysia pada hari ini / era globalisasi
Politik
(a) Pencerobohan sempadan antarabangsa
Isu pencerobohan melahirkan rasa tidak puas hati rakyat Malaysia. Contohnya, pencerobohan tentera udara Singapura di ruang udara Johor. Ini telah mengancam keselamatan negara. Selain itu, isu persempadanan yang menjadi rebutan antara negara juga menyebabkan hubungan menjadi renggang. Contohnya, isu tuntutan bertindih Pulau Batu Putih antara Malaysia dan Singapura. Akibatnya, Malaysia telah kehilangan wilayah yang sebelum ini menjadi hakmiliknya. Hal ini telah mengancam hak dan kedaulatan negara kita. Seterusnya, pencerobohan daratan juga berlaku contohnya pencerobohan Sulu dari Filipina di Lahad Datu juga mencabar hubungan kita dengan Filipina.Tidak ketinggalan juga pencerobohan maritim oleh nelayan asing seperti dari Thailand dan Vietnam di perairan laut kita menyebabkan hubungan baik kita dengan negara jiran tergugat.
(b) Ancaman ektremis Islam
Contohnya, Thailand sering menuduh Malaysia melindungi kumpulan pelampau Islam di Selatan Thailand iaitu ‘POLO’. Penglibatan warga Malaysia di Syria dan Filipina menyebabkan Malaysia sering dilabelkan sebagai pusat latihan pelampau Islam oleh Amerika Syarikat.Faktor ini turut menyumbang ke arah hubungan yang kurang mesra antara Malaysia dengan negara-negara berkenaan.
(c)Tuntutan pemisah dengan negara jiran
Juga mendatangkan masalah kepada negara kita. Ini kerana mereka menjadikan negara Malaysia sebagai tempat mencari perlindungan dari tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa di negara mereka.Selain itu, Malaysia juga diminta menjadi orang tengah dalam menyelesaikan pertikaian ini.Contohnya tuntutan pemisah Moro di Filipina dan pemisah di Selatan Thailand.
(d) Kelonggaran undang-undang di negara jiran
Kelonggaran undang-undang di negara jiran juga menggugat hubungan kita. Contohnya kelonggaran dari pemilikan senjata api dan pelacuran di Thailand boleh menular ke negara kita.Kemasukan senjata api terutama dari Tahailand akan mengancam keselamatan dan ketenteraman negara kita.


(e)Kehilangan pesawat MH370
Isu terbesar yang menjadi cabaran kepada negara kita ialah kehilangan pesawat MH370 telah mengeruhkan hubungan dengan beberapa buah negara luar. Ketidakpuasan hati masyarakat antarabangsa atas tuduhan ketelusan Malaysia dalam merungkai rahsia kehilangan pesawat tersebut telah mengurangkan keakraban Malaysia dengan negara terbabit.Contohnya, China yang merupakan penumpang paling ramai dalam pesawat tersebut sering mempersoalkan tindakan Malaysia terhadap isu tersebut.

EKONOMI
(a) Penyeludupan di sempadan negara
Contohnya, penyeludupan beras dan minyak bersubsidi di sempadan Malaysia-Thailand dan Sarawak-Kalimantan. Hal ini membawa kerugian kepada negara yang terlibat dan menjejaskan hubungan antara negara serantau.
(b) Kejatuhan nilai mata wang
Malaysia terdedah dengan serangan mata wang oleh penyangak mata wang. Hal ini menyebabkan  nilai mata wang Malaysia menjadi tidak stabil dan tidak dapat bersaing di pasaran antarabangsa.Akibatnya, pelaburang asing terjejas dan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia akan tergugat.
(d) Kebergantungan kepada negara maju
Malaysia terpaksa menjual getah dan kelapa sawit dengan harga yang ditentukan oleh negara pembeli seperti Amerika Syarikat.Akibatnya, Malaysia kurang menjalinkan hubungan dengan negara-negara sedang membangun.

SOSIAL
(a) Jenayah merentasi sempadan
Contohnya, penyalahgunaan dan penyeludupan dadah.Pengedar dadah menjadikan Malaysia sebagai negara transit dan ada dalam kalangan rakyat Malaysia menjadi keldai dadah.
(b) Kebanjiran pendatang tanpa izin (PATI)
Kemasukan pendatang asing dari Indonesia, Bangladesh , Vietnam dan Nepal telah merengangkan hubungan antara negara-negara terbabit.Hal ini kerana kemasukan buruh asing telah membawa kepada peningkatan masalah sosial di negara kita seperti kes pembunuhan di Pasar Borong Selayang.Selain itu, mewujudkan kebergantungan kepada pekerja asing dalam pelbagai sektor ekonomi seperti pembinaan dan perladangan.
Terdapat juga pelarian politik dari negara jiran terutama pelarian politik Rohingya dari Myanmar.
(c) Isu pertindihan kebudayaan
Isu bertindih tuntutan bersama berkaitan kebudayaan terutama dalam nyanyian dan tarian pendet. Isu nyanyian dan tarian ini telah dibangkitkan oleh Indonesia yang mendakwa Malaysia merompak hasil seni mereka.
(d) Masalah pembakaran terbuka dan jerebu
Pembakaran hutan secara terbuka di Sumatera , Indonesia mengakibatkan masalah pencemaran udara dan mengancam kualiti udara di negara kita. Selain itu, menjejaskan kesihatan rakyat Malaysia. Akibatnya, timbul isu tuduh menuduh antara negara serantau
(e) Krisis kemanusiaan
Dasar perlindungan Malaysia ke atas pelarian Rohingya di Myanmar telah menyebabkan hubungan antara kedua-dua negara itu menjadi tegang.
(e) Masalah pemerdagangan manusia, haiwan , senjata api dan mercun
Kebanyakan barang terlarang yang masuk ke negara kita ialah dari negara jiran terutama yang bersempadan dengan negara kita seperti Thailand.

KBAT
14.USAHA / LANGKAH /CARA DALAM MENGATASI CABARAN
(a) Penyelasaian melalui mahkamah antarabangsa
Kedua-dua negara yang menghadapi krisis boleh menjalankan penyelesaian dengan merujuk kepada mahkamah antarabangsa.Sekiranya semua negara mematuhi peraturan dan keputusan yang ditetapkan maka keamanan dunia berjaya diwujudkan. Ini juga dapat memulihkan semula hubungan yang baik.
Selain itu, masalah pencerobohan sempadan antarabangsa dapat diatasi dengan mengetatkan penggunaan ruang udara oleh Singapura.

(b) Mengadakan perundingan peringkat menteri.Contohnya Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN.Dalam mesyuarat tersebut beberapa isu yang boleh menggugat kerjasama dapat dibincang dan diselesaikan.

(c) Masalah jenayah sempadan dapat diatasi dengan kerjasama pasukan keselamatan negara ini dengan negara jiran. Contohnya menubuhkan APPM, UPP dan ESCOM.Kerjasama ini dapat menghalang kemasukan barangan terlarang seperti senjata api, haiwan dan lain-lain lagi.
(d).Selain itu, boleh menugaskan beberapa pasukan penguatkuasaan keselamatan untuk menjaga perairan antarabangsa dan 262 pintu masuk sempadan negara seperti pasukan Maritim Tentera Laut Diraja Malaysia dan Polis Laut Diraja Malaysia. Melaluinya, gejala penyeludupan, pemerdagangan manusia dapat dikawal.
(e) Pihak berkuasa Malaysia dan Filipina boleh menjalinkan perkongsian risikan.Dengan ini, dapat membanteras ancaman pengganas di Lahad Datu dan boleh mengeratkan hubungan Malaysia dengfan Filipina.
(f).Perlu mengelakkan kebergantungan dengan negara maju dengan mengadakan kerjasama dengan negara Asia Tengggara. Dengan ini, kebergantungan dapat dikurangkan demi menjaga kepentingan bersama.
(g). Masalah kejatuhan nilai mata wang boleh diatasi jika menyelaraskan penggunaan mata wang USD bagi memudahkan urusan perdagangan.Selain itu, Malaysia perlu mencari medium perantara lain sebagai alat pertukaran untuk berurusan seperti dinar emas. Ini dapat mengeratkan hubungan Malaysia dengan negara-negara Islam.
(h).Kebanjiran pendatang tanpa izin ( PATI) dapat diatasi dengan menghantar mereka balik ke negara asal.Selain itu, boleh mengadakan dasar pemutihan PATI.Seterusnya, pihak kerajaan dan majikan perlu mengutamakan rakyat tempatan untuk memenuhi sektor pekerjaan.
(i).Mengadakan rundingan dalam mengatasi masalah jerebu merentas sempadan. Jabatan Alam Sekitar kedua-dua buah negara perlu bekerjasama untuk mengekang pembakaran terbuka. Ini akan menbantu menjaga hubungan yang sihat dengan negara jiran.


KBAT
15. Iktibar daripada dasar luar Malaysia
 Politik
Iktibar yang perlu diamalkan ialah kita harus mengukuhkan semangat kerjasama dengan negara-negara jiran supaya dapat menjamin keselamatan negara dan kestabilan politik negara.Hal ini seterusnya dapat mengekalkan kedaulatan negara kita. Kerjasama yang erat dalam politik boleh membanteras jenayah merentasi sempadan dan  kegiatan penyeludupan.Dengan ini hubungan diplomatik yang diamalkan selama ini membantu meningkatkan pertahanan negara kita.
Dasar luar yang diamalkan oleh negara kita selama ini telah berjaya mengeratkan hubungan dengan  hampir semua negara dunia dan membantu kita pada masa getir..Buktinya ialah ketika negara menghadapi masa yang sangat genting dalam isu kehilangan MH370 hampir dua puluh negara menghulurkan bantuan  dalam misi pencariani pesawat itu.
Kita juga harus mencontohi ketokohan para pemimpin negara yang memberi sumbangan besar dan mewakili negara dalam pertubuhan antarabangsa. Pemimpin Malaysia telah berani mempertahankan hak dan maruah bangsa dalam persidangan antarabangsa. Seterusnya pemimpin juga sentiasa sedia menerima perubahan bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam arus globalisasi. Dasar pemimpin yang mengamalkan pendekatan rundingan dalam menyelesaikan pertelingkahan antara negara perlu dicontohi oleh generasi muda hari ini demi menjaga imej negara kita.
Rakyat negara kita juga perlu mengambil iktibar dariapada kekacauan dan peperangan yang berlaku di negara lain dengan mengukuhkan perpaduan kaum demi menjamin keamanan negara kita.
Ekonomi
Iktibar seterusnya ialah negara kita perlu mengutamakan kemakmuran ekonomi dalam dasar luarnya. Antaranya kita perlu meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara dunia..Seterusnya perlu mengamalkan dasar mesra pelabur untuk menarik lebih ramai pelabur asing. Ini akan  menguatkan lagi persaingan Malaysia di persada antarabangsa. Seterusnya kerjasama ekonomi juga membantu pertukaran teknologi dan teknikal dalam sektor perindustrian negara. Hal ini dapat membantu Malaysia menjadi negara industri yang maju menjelang tahun 2020. Kerjasama ini juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara kita dan kemakmuran bersama.
Kita banyak bergantung kepada negara jiran untuk mendapatkan sumber makanan dan bekalan barang keperluan harian.Kita juga amat bergantung kepada negara-negara jiran untuk mendapatkan sumber tenaga buruh.Oleh itu kita perlu mengamalkan dasar berbaik-baik dengan semua negara. 
Sosial
Penglibatan Malaysia dalam bidang sukan seperti sukan Komanwel, Sukan Oilmpik, Sukan SEA menunjukkan kita mementingkan semangat perpaduan dan kerjasama melalui sukan.Seterusnya membantu memantapkan lagi mutu sukan negara. Penyertaan dalam sukan-sukan ini secara tak langsung berjaya menaikkan nama negara di peringkat antarabangsa. Pemenang dalam sukan ini membuktikan slogan Malaysia Boleh menjadi suatu kenyataan.
Dalam bidang bidang pendidikan pula, berlaku pertukaran pelajar antara negara. Hal ini dapat memahami budaya, dan cara hidup pelajar negara lain. Ini dapat mewujudkan sikap liberal dalam kalangan masyarakat negara kita. Ini seterusnya dapat mewujudkan persefahaman anata kaum.
Seterusnya hasil dasar luar yang berbaik dengan semua negara, Malaysia juga menerima bantuan kemanusiaan seperti dari negara Taiwan ketika musibah banjir di Pantai Timur pada tahun 2014. Ini membuktikan dasar setia kawan Malaysia terpelihara.
Dasar Malaysia yang mementingkan keadilan sejagat perlu dijadikan iktibar oleh negara lian. Perjuangan Malaysia menentang Dasar Aparteid di Afrika Selatan dan Isu Palestin membuktikan Malaysia komited terhadap isu-isu yang tidak adil yang berlaku di dunia. Ini menunjukkan Malaysia peka dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

KBAT
16.RUMUSAN / KESIMPULAN
(a) Pengetahuan
Pengetahuan yang diperoleh ialah dasar luar Malaysia dibentuk berasaskan kepentingan yang membawa kebaikan kepada negara.Tetapi inanya berubah-ubah mengikut kepimpinan
Malaysia mengamalkan dasar berbaik-baik dengan semua negara bagi memperjuangkan keamanan dunia dan kedaulatan negara kita. Selain itu kemajuan ekonomi negara juga bergantung kepada dasar yang yang mantap.
(b) Nilai / Unsur Patriotisme
Sentiasa bersikap toleransi agar sebarang perbalahan dapat diselesaikan dengan baik.Keadaan ini boleh mewujudkan keamanan dunia.
Sikap kerjasama perlu ada antara pemimpin dunia bagi memastikan kemajuan ekonomi dinikmati bersama
Kita mestilah menanamkan semangat cinta akan keamanan bagi menjaga keharmonian hidup.
Pemimpin harus memiliki semangat jati diri yang mantap agar tidak menimbulkan sebarang isu yang menimbulkan pertikaian dan perselisihan.
Kita perlu sedia berkorban dalam mempertahankan kedaulatan dan maruah negara agar negara luar terus menghormati Malaysia.

(c) Harapan
Segala bentuk dasar luar yang telah bentuk dan akan dilaksanakan akan merealisasikan hasrat Malaysia untuk menjadi negara yang maju dan makmur.
Rakyat di negara ini akan menghargai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para pemimpin agar negara kita terus aman dan harmoni.
Semua negara di dunia perlu saling menghormati bagi memastikan dunia kekal aman dan selamat untuk didiami.
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu perlu memainkan peranan dengan lebih berkesan bagi mengatasi isu antarabangsa.
No comments:

Post a Comment