PENAJA

Monday, 4 March 2013

fakta sejarah menarik tentang hak milik ke atas Sabahperjanjian antara Sultan Jamal Ul-Azam (sultan sulu) dengan Baron de Overbeck dan Alfred Dent pada 22 januari 1878 - wilayah berkenaan (sabah) telah diserahkan atau dipajak untuk selama-lamanya dengan bayaran sebanyak $5000 setahun. bila SBUB pada 1881 ambil alih, bayaran tetap diteruskan. Nik Anuar Nik Mahmood, 2001. Tuntutan Filipina ke Atas Borneo Utara. bangi, UKM, hal.11

pada tahun 1993 dan 1994, Sultan Esmail Kiram, salah seorang dari waris kesultanan sulu telah menuntut kerajaan Malaysia menyerahkan balik Sabah kepadanya atau membayar pampasan ganti rugi sebanyak US$10 bilion , dan sekiranya tuntutan itu tidak dipenuhi, beliau mengugut untuk membawa tuntutan itu ke Persidangan Negara-negara Islam ataupun mengishtiharkan Jihad ke atas malaysia. ugutan tersebut diulangi pada 2001 - Nik Anuar Nik Mahmood, 2001. Tuntutan Filipina ke Atas Borneo Utara. bangi, UKM, hal.11

Sepanyol iktiraf sabah hak British melaui Protokol Madrid. Belanda iktiraf sabah wilayah naugan British melalui Konvensyen London - Nik Anuar NikMahmud, 2001. hal. 15

22 Januari 1878 " Dato-dato dalam kerajaan kita", telah bersetuju untuk menyerahkan kepada Overbeck dan Alfred Dent : "... serta waris-warisnya dan kongsinya dan penggantinya dan walinya sampai selama-lamanya sekalian pemerintah dan kuasa yang kita punya ke atas sekalian jajahan-jajahan dan tanah-tanah yang tertakluk kepada kita di tanah besar Pulau Berunai dari Sungai Pandasan di sebelah barat sampai sepanjang semua tanah-tanah di pantai sebelah timur sejauh sungai Sebuku di sebelah selatan yang termasuk sekalian jajahan-jajahan di pantai Sungai Pandasan dan persisir pantai dan Sugut dan Bonggaya dan Labok dan Sandakan dan Kinabatangan dan Memiang serta sekalian lain-lain jajahan-jajahan dan persisir disebelah selatanya 9 mail dari tepi laut " - dokumen asal dari Foreign Office Confidential Print No. 4063, hal. 107


pada tahun 1920an, rundingan berlangsung antara British dan Amerika bagi menetapkan sempadan antara Borneo Utara (sabah) dan Filipina. Konvesnyen Washington pada 2 Januari 1930 antara british dan Amerika menetapkan sempadan antara Kepulauan Filiphina dengan negeri naungan British di Borneo - hal. 23


perjanjian 1878 - menurut sultan sulu , perjanjian itu hanya terpakai "silama ada per-edar-an chang krawala ia-itu mata-hari dan bulan". baginda menjelaskan mata-hari adalah merujuk kepada sultan dan pembesar yang terlibat dengan perjanjian tersebut, sementara bulan pula ialah SBUB.- hal.42


No comments:

Post a Comment