PENAJA

Tuesday, 9 October 2012

skema modul SMART A+ JPN Johor 2012 part 1


SKEMA ARAS TINGGI ( SKOR A)
SET 1

Soalan
Huraian
Markah
1a
1b1c1d1e


Senaraikan dua golongan dalam struktur sosial masyarakat tamadun Hwang Ho

F1     Hamba
F2     Tentera
F3     Petani
F4     Pedagang
F5     Artisan
F6     Pegawai kerajaan
F7     Golongan bangsawan
F8     Golongan agama
F9     Pembesar
F10   Raja

Nyatakan dua kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat  tamadun Hwang Ho.

F1     Animisme
F2     Politeisme
F3     Penyembahahan roh nenek moyang
F4     Menyembah tuhan syurga ( Shang-Ti )
F5     Menyembah tuhan bumi ( Tu )
F6     Penyembahan sungai, bukit dan gunung
F7     Percaya kepada ramalan / tilikan rekahan tulang oracle
F8     Percaya mandat daripada tuhan diberi kepada raja yang memerintah
         dengan adil bila rakyat akan menikmati kemakmuran dan
          kesejahteraan
F9     Percaya kepada Shang-ti iaitu dewa tertinggi dari syurga dianggap
         sebagai nenek  moyang pemerintah Shang
F10   Percaya kepada konsep Tien iaitu suatu kuasa agung/ suatu makhluk
         unggul / kuasa tertinggi alam semesta / syurga
F11   Kepercayaan pemujaan roh nenek moyang kekal hingga kini
F12   Konsep Yin dan Yang ( kuasa pasif dan aktif) serta Feng Hsui

Apakah peranan kalendar dalam masyarakat Hwang Ho?

F1     Raja menentukan musim menanam dan menuai
F2     Menjalankan aktiviti harian
F3     Menentukan upacara perkahwinan
F4     Perburuan
F5     Pengkebumian

Senaraikan dua ciri negara kota Anyang  dalam tamadun Hwang Ho.

F1    Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan
F2    Terdapat istana
F3     Terdapat kuil
F4     Menjadi pusat pentadbiran
F5     Raja/ pembesar / golongan agama tinggal di bandar
F6     Dilengkapi tembok untuk menghalang pencerobohan musuh
F7     Bandarnya dikelilingi perkampungan yang didiami oleh golongan
         petani
                                                                                       [ Mana-mana 2 x 1m ]

Pada pendapat anda,  apakah sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian kepada peradaban manusia?

F1    Pembinaan sistem pengairan / terusan untuk pertanian/mengelak banjir
F2    Kemajuan dalam teknologi pembajakan
F3    Penciptaan cangkul
F4    Penciptaan sabit
F5    Menggunakan batas untuk penanaman
F6    Peralatan pertanian daripada besi menggantikan kayu
   ( Mana-mana jawapan munasabah )


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[2m]1
1
1
1
1
1
1
1


1

1

1
1
[ 2m ]


1
1
1
1
1
[2m]


1
1
1
1
1
1
1

[ 2m ]
1
1
1
1
1
1
[ 2m ]
2a2b2c

2d


2e


a)             Mengapakah kebanyakan penganut Islam pada peringkat awal terdiri daripada golongan bawahan ?

F1    pusat kegiatan Islam
F2    layanan yang sama kepada semua manusia
F3    ketinggian akhlak Nabi Muhammad s.a.w
F4    kejujuran para sahabat

Nyatakan dua sebab dakwah Nabi Muhammad s.a.w mudah diterima

F1    Kemurniaan ajarannya
F2    Kebijaksanaan nabi berdakwah
F3    Tiada paksaan
F4    Memujuk dengan menggunakan akal


Nyatakan tiga cara penentangan orang Arab Quraisy terhadap syiar Islam.

F1   Mengganggu baginda ketika bersembahyang.
F2   Meletakkan benda kotor di tengkuk nabi
F3   Mencemuh dan ingin membunuh nabi.
F4   Hamba disiksa – Bilal dijerut lehernya oleh tuannya.
F5   Yassir dan isterinya dijemur di padang pasir mati syahid.
F7   Quraisy juga cuba merasuah nabi dengan wanita cantik dan harta tetapi ditolak baginda.
F8   Nabi sekeluarga juga pernah dipulaukan selama 3 tahun tetapi dilindungi oleh Abu Talib.
F9   Penentangan juga dilakukan melalui syair penyair Quraisy.


Bagaimanakah Nabi Muhammad s.aw menghadapi penentangan Quraisy Makkah
F1    Nabi membenarkan orang Islam mendapatkan perlindungan di Habsyah.
F2    Nabi dan Zaid Harithah ke Taif
F3    Nabi tetap sabar
F4    Nabi berhijrah ke Madinah.

Apakah ikhtibar yang boleh kita peroleh daripada peristiwa tersebut ?
F1      Bijak menanganai masalah
F2      Sabar
F3      Cekal
F4      Tidak berdendam
( Mana-mana jawapan munasabah)
1

[1m]


1
1
1
1
[ 2 m]1
1
1
1
1
1

1

1
[ 3m ]1
1
1
1
[ 2m ]


1
1
1
1
[ 2m ]
3a

3b3c


3d3e

Namakan suku kaum Madinah yang menandatangani Perjanjian Aqabah?                                                                         

F1    Suku Aus
F2     Suku Khazraj
                                                                                       [ Mana-mana 2 x 1m]

Apakah  dua syarat Perjanjian Aqabah Pertama?

F1    Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada AllahSWT dan rasul.
F2    Berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.
F3    Tidak akan melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, minum arak,
        membunuh bayi perempuan
                                                                                        [ Mana-mana 2 x 1m]

Nyatakan dua isi Perjanjian Aqabah Kedua.             

F1     Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam
F2     Mengukuhkan lagi taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w
F3     Menjemput Nabi Muhammad s.a.w dan orang Islam Makkah berhijrah
         ke Madinah.
F4     Menyediakan tempat tinggal untuk orang Islam Makkah
F5     Menjanjikan keselamatan orang Islam
F6     Bersedia mempertahankan Islam
                                                                                        [ Mana-mana 2 x 1m]

Mengapakah penduduk Madinah menjemput Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah ke Madinah ?              
                        
F1    Suku Aus dan Khazraj sering bertelagah sesama sendiri
F2     Ekonomi dikuasai oleh orang Yahudi
F3    Orang Arab Madinah memerlukan pemimpin yang berkaliber seperti
        Nabi
F4    Baginda dijemput unuk mendamaikan masyarakat Madinah yang
        bermusuhan
F5    Menerima ajaran Islam
                                                                                        [ Mana-mana 2 x 1m]

Apakah kesan Perjanjian Aqabah kepada masyarakat Islam?

F1    Islam tersebar secara meluas di Madinah
F2    Islam tersebar secara aman
F3    Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam Makkah berhijrah ke Madinah
F4    Kerajaan Islam yang pertama dibentuk
F5    Nabi Muhammad s.a.w. diiktiraf sebagai pemimpin negara
F6    Umat Islam bertambah
                                                                                        [ Mana-mana 2 x 1m]1
1
[2m]1
1
1

[ 2m ]1
1
1

1
1
1
[2m ]
1
1
1

1

1
[ 2m ]1
1
1
1
1
1
[ 2m ]

4a
4b

4c
4d


4e
Apakah yang anda faham dengan  Zaman Gelap ?

F1        Eropah mengalami zaman mundur
F2        Kejatuhan empayar Rom di Eropah
F3        merupakan peringkat awal zaman Pertengahan
F4        Eropah mengalami kemerosotan dalam bidang ilmu
            pengetahuan, perdagangan dan kehidupan perbandaran
                                                                                        [ Mana-mana 1 x 1m]

 Senaraikan dua ciri zaman gelap di Eropah

F1        Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan , perdagangan,  dan
             kehidupan di bandar
F2        Pentadbiran pusat yang lemah
F3        Kemunculan golongan baron (tuan tanah) yang berpengaruh
F4        Kelembapan dalam bidang ilmu pengetahuan
F5        Kegiatan ekonomi yang terhad
F6        Sifat gereja yang mengongkong
F7        Kemunculan sistem feudal
F8        Kehidupan kacau bilau / peperangan / petani mencari perlindungan
            daripada tuan-tuan tanah
                                                                                        [ Mana-mana 2 x 1m]

Mengapakah kegiatan perdagangan tidak meluas pada Zaman Gelap

F1        Aktiviti perdagangan diganggu oleh orang gasar seperti Viking dan
            Magyar
F2        Kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang-orang Islam
F3        Memberi tumpuan kepada kegiatan pertanian
F4        Kegiatan perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian
F5        Aktiviti perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem
             barter
F6        Penggunaan mata wang amat terhad
F7        Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh
                                                                                        [ Mana-mana 2 x 1m]

Jelaskan perubahan yang berlaku pada Zaman Kemuncak Pertengahan di Eropah?

F1   Gereja memainkan peranan penting sebagai institusi yang
        universal dan menjadi ejen penyatuan.
F2   Berlaku perubahan ekonomi yang ketara.
F3   Pertambahan penduduk penduduk, peningkatan aktiviti
        pertanian dan perdagangan
F4   Kemunculan bandar-bandar seperti Venice, Milan dan Florence
F5   Lahirnya kelas pertengahan seperti artisan, pedagang, dan ahli
        perbankan.
F6   Status sosial seseorang berasaskan kekayaan, bukan pemilikan
        tanah.
F7   Berlaku perubahan politik.
F8   Rakyat mula terlibat dalam kegiatan politik menerusi Parlimen.
F9   Rakyat mempunyai hak politik.
F10  Hubungan antara rakyat  dengan pemerintah terjalin
                                                                                        [ Mana-mana 2 x 1m]

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem feudalisme di Eropah dikatakan mempunyai persamaan dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam  Kesultanan  Melayu Melaka ?           

F1        Terdiri daripada golongan pemerintah ( raja ) dan golongan yang
            diperintah ( rakyat )
F2        Raja memiliki tanah secara mutlak
F3        Pentadbirannya dibantu oleh pembesar
F4        Raja mengurniakan tanah kepada pembesar untuk ditadbir
F5        Pembesar mendapat naungan / perlindungan daripada raja
F6        Pembesar memberikan khidmat tenaga dan cukai kepada Raja
F7        Golongan hamba memberi khidmat tenaga kepada golongan
              pembesar                                                                                    
                                                                          [ Mana-mana 2 x 1m]


1
1
1
1
1
[1m]1

1
1
1
1
1
1
1

[ 2m]1

1
1
1
1

1
1
   [2m]
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
[ 2m ]

1

1
1
1
1
1

1
[ 3m ]

No comments:

Post a Comment