PENAJA

Tuesday, 9 October 2012

skema modul SMART A JPN Johor 2012 (sejarah)


Soalan

Butiran
Markah
1


(a)

(b)

(c)


(d)


(e)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12


F1
F2
F3
F4
F5F1
F2
F3
F4
F5
F6


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Tamadun Hwang Ho adalah tamadun terawal di China yang memberikan sumbangan yang  penting kepada peradaban dunia.

Senaraikan dua golongan dalam struktur sosial masyarakat tamadun Hwang Ho
Hamba
Tentera
Petani
Pedagang
Artisan
Pegawai kerajaan
Golongan bangsawan
Golongan agama
Pembesar
Raja

                                                                                               [Mana-mana 2 x 1m]
Nyatakan dua contoh kepercayaan yang diamalkan oleh golongan masyarakat  dalam tamadun Hwang Ho
Animisme
Politeisme
Penyembahahan roh nenek moyang
menyembah tuhan syurga ( Shang-Ti )
menyembah tuhan bumi ( Tu )
Penyembahan sungai, bukit dan gunung
Percaya kepada ramalan / tilikan rekahan tulang oracle
Percaya mandat daripada tuhan
Percaya kepada Shang-ti iaitu dewa tertinggi dari syurga
Percaya kepada konsep Tien
Yin dan Yang
Feng Shu
                                                                                             
                                                                                            [Mana-mana 2 x 1m]


Apakah peranan kalendar dalam masyarakat Hwang Ho?

Raja menentukan musim menanam /menuai
Menjalankan aktiviti harian
Menentukan upacara perkahwinan
Perburuan
Pengkebumian
                                                                                               [Mana-mana 2 x 1m]Pada pengetahuan anda,  apakah sumbangan  penting tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian kepada peradaban manusia

Pembinaan sistem pengairan / terusan
Kemajuan dalam teknologi pembajakan
Penciptaan cangkul
Penciptaan sabit
Menggunakan batas untuk penanaman
Peralatan pertanian daripada besi menggantikan kayu
(Mana- mana munasabah )
                                                                                               [Mana-mana 2 x 1m]Apakah peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kemajuan tamadun   agama, bangsa dan negara Malaysia yang kita kecapi hari ini.

Mengukuhkan semangat cinta negara
Mematuhi ajaran agama
Menguasai ilmu pengetahuan
Mengeratkan perpaduan bangsa
Mewujudkan kerjasama
Amalan bekerjasama
Bersikap terbuka
Bertoleransi
(Mana- mana munasabah )
                                                                             [Mana-mana 2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[2m]


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[2m]
1
1
1
1
1
 [2m]


1
1
1
1
1
1 [2m]1
1
1
1
1
1
1
1

 [2m]

Soalan

Butiran
Markah
2(a)

(b)
(c)

(d)


(e)F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F1
F2
F3
F4
F5

F6

F7
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8F1
F2
F3
F4
F5 F6             F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Peristiwa hijrah orang Islam Makkah ke Madinah berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September tahun 662M.


Apakah faktor –faktor yang mendorong Nabi Muhammad s.a.w dan orang Islam Makkah berhijrah ke Madinah

Perintah Allah menerusi wahyu menerusi surah al-Anfal
Meneruskan penyebaran Islam
Ancaman orang Arab Quraisy jejaskan aktiviti penyebaran Islam
Jemputan orang Arab Madinah
Strategi Nabi Muhamma s.a.w
Suasana aman di tempat baru mudah sampaikan dakwah
Bolehkan  masyarakat Islam bersatu-padu dibentuk
Orang Arab Madinah perlukan pemimpin seperti Nabi Muhammad
Mendamaikan masyarakat Madinah yang bersengketa

                                                                              [Mana-mana 2 x 1m]Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan hijrah terhadap perkembangan Islam ?

Penubuhan Negara Islam Madinah
Penyebaran Islam di tempat yang baru
Mengiktiraf  Nabi Muhammad s.a.w sebagai pemimpin
Menjalinkan persaudaraan orang Muhajirin  dan Ansar
Memberi peluang kepada Nabi Muhammad s.a.w mendamaikan masyarakat Madinah
Menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dan orang Islam Madinah
Menyatupadukan masyarakat Madinah

(Mana- mana munasabah)
                                                                               [Mana-mana 2 x 1m]


Nyatakan hujah yang menyangkal tafsiran Orientalis Barat  menganggap hijrah sebagai suatu pelarian.

Konsep hijrah dalam Islam berbeza dengan hijrah Barat
Jemputan orang Arab Madinah dalam Perjanjian Aqabah
Ketibaan orang Islam disambut meriah
Orang Islam diberi tempat tinggal
Dijamin keselamatan oleh orang Arab Madinah
Nabi dilantik sebagai pemimpin
Baginda dan orang Islam Makkah tidak dianggap pelarian
Penghijrahan Nabi lebih kepada strategi penyebaran dakwah

                                                                               [Mana-mana 2 x 1m]

Sekiranya penduduk Madinah tidak melakukan perjanjian aqabah bersama Nabi Muhammad s.a.w, apakah kesan terhadap perkembangan dunia Islam?

Tidak akan muncul negara Islam
Islam tidak akan berkembang
Masyarakat masih mengamalkan amalan jahiliah
Pengikut Islam akan terus  dikecam oleh orang Arab Quraisy
Masyarakat Madinah masih terus bersengketa
Kalendar hijrah tidak akan wujud

(Mana- mana munasabah)
                                                                           [Mana-mana 2 x 1m]

Sebagai generasi muda Malaysia, mengapakah anda perlu melakukan perubahan dalam kehidupan?

Menjadi manusia berwawasan
Bertangungjawab dalam tindakan 
Bersikap  berdikari
Menjauhi amalan negatif
Sentiasa berfikiran terbuka
Merubah sikap yang kurang baik kepada sikap yang bermoral
Memajukan diri
(Mana- mana munasabah)
                                      
                                                                               [Mana-mana 2 x 1m]
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[2m]


1
1
1
1
1

1

1


[2m]

1
1
1
1
1
1
1
1

[2m]


1
1
1
1
1
1


[2m]
1
1
1
1
1
1
1


[2m]
Soalan

Butiran
Markah
3


(a)


     (b)
(c)
(d)(e)


F1
F2
F3
F4
F5


F1

F2
F3

F4
F5
F6

F7

F8


F9
F10

F11

F12
F13
F14

F15

F16

F17

F18
F1

F2

F3
F4
F5

F6
F7F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13


Selepas kejatuhan tamadun Rom, Eropah telah mengalami zaman mundurnya yang dikenali sebagai Zaman Gelap.

Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap?

Berlaku semasa peringkat awal zaman Pertengahan Eropah
Eropah mengalami kemerosotan dalam bidang ilmu  pengetahuan/perdagangan/kehidupan perbandaran
Eropah mengalami zaman mundur
Semasa keruntuhan/Kejatuhan empayar Rom di Eropah

                                                                             [Mana-mana 2 x 1m]


Nyatakan ciri-  ciri zaman gelap di Eropah.

Eropah mengalami kemerosotan ilmu pengetahuan/perdagangan /perbandaran
Tiada pentadbiran pusat yang berkesan
Dunia Islam pada masa ini sangat mantap, oleh itu Eropah mengambil ilmu daripada dunia Islam
Pada masa ini empayar Rom barat (kuasa pusat) runtuh
Muncul golongan baron (tuan tanah)
Petani mendapatkan perlindungan daripada tuan tanah kerana politik tidak stabil
Petani membayar cukai yang tinggi sebagai tukaran kepada perlindungan yang diberi oleh tuan tanah
Petani yang tidak berkemampuan telah menyerahkan tanah mereka dan menjadi hamba

Tuan tanah pula mendapat perlindungan daripada raja
Tuan tanah dikehendaki memberi khidmat atau membayar cukai kepada raja
Hubungan antara petani, tuan tanah dan raja ini dikenali sebagai sistem feudal
Gereja Katolik amat berkuasa ketika Zaman Pertengahan
Mereka memilki hartanah yang banyak
Mereka mementingkan ilmu akhirat hingga mengongkong hidup masyarakat
Perdagangan zaman ini diganggu orang gasar seperti Maygar /
 Viking
Perdagangan ke timur dan Laut Mediterranean pula dikuasai oleh orang Islam
Masalah ekonomi ini menyebabkan mereka menumpukan kepada pertanian
Mereka menjalankan aktiviti tukar barang kerana mata wang dalam pasaran terhad

                                                                             [Mana-mana 2 x 1m]


Pada pendapat anda, apakah sebab kegiatan perdagangan tidak meluas pada Zaman Gelap?

Aktiviti perdagangan diganggu oleh orang gasar seperti Viking/ Magyar
Perdagangan ke timur/kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang-orang Islam
Memberi tumpuan kepada kegiatan pertanian
Kegiatan perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian
Aktiviti perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem barter
Penggunaan mata wang amat terhad
Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh

                                                                             [Mana-mana 2 x 1m]


Apakah persamaan sistem feudalisme di Eropah dan Kesultanan Melayu Melaka?    
      
Terdiri daripada golongan pemerintah ( raja )
golongan yang diperintah ( rakyat )
Raja memiliki tanah secara mutlak
Pentadbirannya dibantu oleh pembesar
Raja mengurniakan tanah kepada pembesar untuk ditadbir
Pembesar mendapat naungan / perlindungan daripada raja
Pembesar memberikan khidmat tenaga dan cukai kepada Raja
Golongan hamba memberi khidmat tenaga kepada golongan pembesar
(Mana-mana munasabah )  
                                                                           
                                                                             [Mana-mana 2 x 1m]


Pada pendapat anda, bagaimanakah kita boleh mengatasi masalah masyarakat yang masih mundur di negara kita?                                                                              

Meningkatkan ilmu pengetahuan
Melahirkan masyarakat yang berilmu
Memajukan negara
Meningkatkan ekonomi negara
Membina modal insan cemerlang
Membina ilmu daripada pelbagai sumber
Mengadun budaya positif dari tamadun lain
Bersifat toleransi
Melahirkan ilmuwan / intelektual
Berkemahiran tinggi
Meningkatkan taraf hidup rakyat
Politik stabil dan aman
Rakyat bersatu-padu
(Mana-mana jawapan munasabah)
                                                                         
                                                                             [Mana-mana 2 x 1m]

1
1
1
1
1

[2m]
1

1
1

1
1
1

1
1
1


1
1

1

1
1
1

1

1

1

1


[2m]
1

1

1
1
1

1
1

[2m]
1
1
1
1
1
1
1


[2m]

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[2m]


Soalan

Butiran
Markah
4


(a)

(b)


(c)


(d)

(e)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8


F1

F2
F3
F4
F5

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Apabila kuasa-kuasa Barat menguasai Asia Tenggara, sistem brokrasi Barat telah diperkenalkan untuk menggantikan sistem pemerintahan beraja. 
Nyatakan keistimewaan Asia Tenggara yang telah menyebabkan kedatangan imperialis Barat.

Kedudukan Asia Tenggara amat  strategik
Terletak di antara laluan China dan India/Timur Barat
Pasaran yang luas kerana penduduk Asia Tenggara amat ramai
Tanah di Asia Tenggara amat subur
Asia Tenggara kaya dengan bahan mentah
Bijih timah terdapat di Tanah Melayu, Indonesia dan Thailand
Kayu jati di Myanmar dan Thailand
Tebu dan kelapa di Filipina

                                                                              [Mana-mana 2 x 1m]


Apakah ciri-ciri umum birokrasi Barat di Asia Tenggara?

Penubuhan Kerajaan Pusat melalui penyatuan wilayah-wilayah tanah jajahan
Gabenor Jeneral dilantik sebagai ketua pentadbir di tanah jajahan
Pelaksanaan pentadbiran melalui biro (jabatan)
Pegawai Barat dilantik sebagai ketua biro
Undang-undang Barat diperkenalkan
                                                                              [Mana-mana 2 x 1m]

Mengapakah kuasa Barat memperkenalkan pemerintahan birokrasi Barat?

Menguasai ekonomi tanah jajahan
Menguasai keseluruhan pentadbiran
Mengantikan pemerintahan  beraja kepada birokrasi Barat
Mengambil alih peranan pembesar
Mengeksploitasi bahan mentah di tanah jajahan
Memudahkan pentabiran di tanah jajahan
Melicinkan pentadbiran di tanah jajahan
Menjimatkan kos pentadbiran
( Mana-mana munasabah)
                                                                              [Mana-mana 2 x 1m]


Pada pendapat anda, apakah kebaikan pengenalan sistem birokrasi Barat ke atas kemajuan negara kita?

Perkhidmatan awam kemas
Penglibatan rakyat dalam pentadbiran
Raja mengikut perlembagaan
Pengenalan sistem persekutuan
Kemudahan awam
Pengangkutan
Pendidikan moden
Kemajuan sains dan teknologi
(Mana-mana munasabah)
                                                                              [Mana-mana 2 x 1m]

Sebagai warganegara yang patriotik, bagaimanakah anda dapat menghindari campur tangan asing dalam pemerintahan negara?

Mewujudkan pemerintahan yang sistematik
Masyarakat yang mengamalkan perpaduan
Kestabilan pemerintahan
Mengekalkan keharmonian negara
Cinta akan negara
Taat setia kepada raja dan negara
Menjaga kedaulatan negara
Menghormati amalan demokrasi
( Mana-mana munasabah)
                                                                              [Mana-mana 2 x 1m]


1
1
1
1
1
1
1
1

(2m)


1

1
1
1
1
(2m)
1
1
1
1
1
1
1
1

(2m)


1
1
1
1
1
1
1
1

(2m)

1
1
1
1
1
1
1


(2m)


Soalan

Butiran
Markah
5

(a)(b)
(c)


(d)
(e)


F1
F2
F3
F4
F5F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7Pernyataan berikut berkaitan dengan Suruhanjaya Reid.


 

Suruhanjaya Reid ditubuhkan pada Mac 1956 bagi menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka

Senaraikan dua ahli Suruhanjaya Reid?

Lord Reid
Sir Ivor Jennings
Sir William McKell
Tuan Abdul Hamid
Tuan B. Malik

                                                                       [Mana-mana 2 x 1m ]


Nyatakan isu-isu yang dijadikan panduan untuk menggubal perlembagaan merdeka.
 
pembentukan Kerajaan Persekutuan yang kuat
pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu
kedudukan khas Raja-raja Melayu
hak istimewa orang Melayu
pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu

Tanah Simpanan Melayu dikekalkan

Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua Negara 

                                                                      [Mana-mana 2 x 1m ]   


Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ?


sikap tolak ansur
kejayaan pakatan murni
pembinaan Negara merdeka
pembinaan Negara dan bangsa yang kukuh     
membentuk kerajaan demokrasi
membentuk konsep Raja Berperlembagaan
mewujudkan perpaduan kaum
(Mana-mana munasabah)                  

                                                                         [Mana-mana 2 x 1m ]   

Pada pandangan anda, apakah keistimewaan cara kemerdekaan Tanah Melayu dicapai tanpa pertumpahan darah ?

Diusahakan oleh para pemimpin yang berwibawa
Dicapai tanpa pertumpahan darah
Sikap kerjasama antara kaum
Mengutamakan perundingan
Melalui pakatan murni
Melalui pilihan raya
Mengamalkan tolak ansur politik
Menyatupadukan kaum
Mencapai kemerdekaan dengan penuh harmoni dan gemilang
(Mana-mana munasabah)

                                                                     [Mana-mana 2 x 1m ]


Pada pendapat anda, mengapakah kita  mesti menghargai kemerdekaan yang telah kita capai selama ini ? 

Negara kita bebas dari belenggu penjajah
Mewujudkan keamanan dan kestabilan politik
Membentuk masyarakat yang bersatu- padu
Menegakkan maruah bangsa dan kedaulatan negara
Mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial
Berusaha melahirkan warganegara yang patriotik    
Menjadi negara berdaulat
  (Mana-mana munasabah)                                                                   

                                                                         [Mana-mana 2 x 1m ]


1
1
1
1
1
[2m]

1
1
1
1
1
1
1

[2m]


1
1
1
1
1
1
1

[2m]
1
1
1
1
1
1
1
1
1


[2m]

1
1
1
1
1
1
1
1

[2m]
Soalan

Butiran
Markah
6


(a)
(b)
(c)

(d)


(e)

F1
F2
F3

F4
F5

F6

F7
F8

F9
F10
F11

F12
F13
F14
F15F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9


Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua merupakan konflik antarabangsa yang berlaku pada pertengahan abad ke-20.
Nyatakan sebab-sebab tercetusnya Perang Dunia Pertama
Faktor politik
Kemunculan semangat nasionalisme di Eropah
Kemunculan sistem pakatan negara-negara Eropah iaitu Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga
Persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi
Negara kecil di Eropah bersatu membentuk sebuah negara bangsa yang besar contohnya Jerman / Itali
Muncul kuasa besar seperti Britain/Perancis/ Austria-Hungary/ Rusia/ Jerman / Itali
Kuasa besar berusaha mendapatkan jajahan
Nasionalisme yang kuat menyebabkan kuasa-kuasa besar ini bersaing untuk mencari pengaruh
Mereka ingin mendapatkan bahan mentah
Mereka ingin memasarkan barangan siap mereka
Perikatan Kuasa Tengah dibentuk dan dianggotai oleh Jerman/Austria-Hungary / Itali
Kemudiannya disertai oleh Turki dan Bulgaria
Pakatan Bertiga pula dianggotai oleh Britain/Perancis / Rusia
Kemudiannya disertai Itali dan Jepun
Pembunuhan Franz Ferdinand iaitu pewaris takhta Austria-Hungary dan isterinya oleh pengganas Serbia
                                                                         [Mana-mana 2 x 1m ]

Namakan Negara-negara yang terlibat dalam sistem pakatan berikut:

i.          Pakatan Bertiga
Britain/Perancis/ Rusia,/Itali /Jepun

                                         [Mana-mana 1 x 1m ]

ii.         Perikatan Kuasa Tengah
Jerman/ Austria-Hungary/ Itali/ Turki / Bulgaria
                                                                      [Mana-mana 1 x 1m ]


Apakah  kesan Perang Dunia Pertama.

Menamatkan pemerintahan beraja di Eropah
Termeterainya perjanjian Versailles
Mengubah peta Eropah
Membentuk beberapa buah Negara baru
Membentukkan Liga Bangsa
Inflasi
Hutang peperangan yang tinggi
Pengangguran
Pasaran dunia diambil alih oleh Amerika Syarikat dan Jepun
Britain kehilangan 1/3 drp perdagangan luarnya
Kehilangan nyawa
                                                                         [Mana-mana 2 x 1m ]

Sekiranya anda seorang Perdana Menteri, apakah yang anda perlu lakukan untuk mengelakkan peperangan?

Mematuhi dan mengamalkan undang-undang
Menghormati dan tidak mencabar hak orang lain
Menanam kesedaran pentingnya keamanan
Mengutamakan keharmonian kaum
Berbaik-baik dengan semua negara
Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar
Mematuhi matlamat Piagam PBB
Berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi
Kerjasama di peringkat antarabangsa
Bersama-sama menentang keganasan
Meningkatkan taraf hidup rakyat
(Mana-mana munasabah)
                                                                 [Mana-mana 2 x 1m ]
Bagaimanakah generasi muda Malaysia hari ini dapat memanfaatkan keamanan negara?

Belajar bersungguh-sungguh hingga ke peringkat tertinggi
Memupuk perpaduan antara kaum
Menjaga keamanan dan keselamatan negara
Hidup bertoleransi dan berganding bahu
Memajukan ekonomi ke peringkat global 
Menghasilkan produk untuk pasaran
Memelihara kedaulatan negara
Memelihara demokrasi sedia ada di negara kita
Menghidupkan semangat 1Malaysia
(Mana-mana munasabah)
                                                                              [Mana-mana 2 x1]


1
1
1

1
1

1

1
1

1
1
1

1
1

1

[2m]
[1m][1m]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[2m]1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[2m]1
1
1
1
1
1
1
1
1

[2m]

No comments:

Post a Comment