PENAJA

Tuesday, 9 October 2012

skema SMART A+ JPN Johor 2012 part 2

5a


5b


5c
5d
Senaraikan dua laluan jalan kereta api peringkat awal yang dibina di Tanah Melayu bagi mempercepatkan pengangkutan bijih timah

F1  -  Kuala Lumpur dengan Port Swettenham
F2  -  Seremban dengan Port Dickson
F3  -  Tapah Road dengan Teluk Anson

 Nyatakan tiga kesan pembinaan jalan kereta api dan jalan raya

F1  -  Dapat membawa muatan yang banyak
F2  -  Mempercepatkan pengangkutan barangan
F3  -  Menggalakkan pembukaan tanah baru di kawasan pendalaman
F4  -  Memudahkan perhubungan antara negeri-negeri

Nyatakan dua kesan kemasukan buruh asing .ke Tanah Melayu

F1    Meningkatkan jumlah penduduk
F2    Bekalan air bersih tidak mencukupi

Pada pendapat anda, apakah peranan sistem pengangkutan dan perhubungan
 terhadap perkembangan ekonomi Tanah Melayu pada awal abad ke 20.

F1     Mempercepatkan pengangkutan bijih timah / getah.
F2     Menghubungkan kawasan perlombongan / ladang dengan
          pelabuhan.
F3     Menghubungkan kawasan pantai barat dengan pantai timur   
         Tanah Melayu.
F4      Menggalakkan pembukaan tanah baru di kawasan pedalaman.
F5      Memudahkan perhubungan antara negeri di Tanah Melayu.
F6      Menghubungkan tanah Melayu dengan negara jiran.
F7      Meningkatkan kecekapan perhubungan dengan negara luar
F8      Menggalakkan pelaburan asing dalam sektor ekonomi negara.
1
1
1
[ 2m ]


1
1
1
1
[ 3m ]


1
1
[2m ]1
1

1

1
1
1
1
1
[ 3m ]

6a


6b
6c6d
Jelaskan ciri-ciri umum sistem birokrasi barat di Asia Tenggara.

F1   Penubuhan Kerajaan Pusat melalui penyatuan wilayah-wilayah tanah jajahan
F2   Gabenor Jeneral dilantik sebagai ketua pentadbir di tanah jajahan
F3   Pelaksanaan pentadbiran melalui biro (jabatan)
F4   Pegawai Barat dilantik sebagai ketua biro
F5   Undang-undang Barat diperkenalkan Jelaskan pelaksanaan sistem birokrasi  barat di Thailand.

F1  Birokrasi Barat diperkenalkan sendiri oleh Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn
F2  Raja Mongkut melantik 80 orang penasihat Barat untuk mengetuai pelbagai jabatan
F3   Baginda juga melatih pegawai-pegawai tempatan
F4   Penasihat kewangan dan pelabuhan serta polis turut dibawa dari Britain
F5   Penasihat kastam dan ketenteraan pula dibawa dari USA dan Perancis
F6   Raja Chulalongkorn pula  memperkenalkan sistem Majlis Penasihat Rendah
F7   Beliau juga memperkenalkan Majlis Mesyuarat Tertinggi  dan Kabinet Menteri
F8   Majlis Penasihat Rendah dan Majlis Mesyuarat Tertinggi ialah badan penasihat raja
F9   Kabinet Menteri pula terdiri daripada golongan bangsawan berpendidikan Barat yang mengetuai kementerian
F10 Juruaudit dari Britain turut dilantik untuk berkhidmat dalam perbendaharaan negara
F11 Muncul golongan baru yang terdiri daripada pentadbir yang mempunyai kedudukan dalam birokrasi moden berdasarkan tahap pendidikan mereka
F12 Sistem raja berperlembagaan Barat telah diperkenalkan bagi menggantikan sistem raja berkuasa mutlak
F13 Perubahan ini telah mengurangkan pengaruh pembesar tradisional dan institusi raja
F14 Pemodenan pentadbiran menjadi faktor penting kemerdekaan Thailand berjaya dikekalkan
 (Mana-mana 3 x 1)

Jelaskan kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap  sistem pentadbiran di Asia Tenggara.
                
F1     Pengurangan pengaruh raja dalam sistem pentadbiran
F2     Institusi raja telah tersingkir dan terhapus seperti berlaku di Burma
         dan  di Melaka
F3     Pembesar tempatan telah kehilangan kuasa
F4     Kuasa diambilalih oleh pegawai barat dalam hal pemungutan cukai
F5     Sumber ekonomi tempatan dieksploitasi
F6     Pembahagian negara yang dijajah kepada beberapa daerah
F7     Berlakunya peminggiran undang-undang tradisional
F8     Undang-undang diganti dengan undang-undang barat
F9      Penggabungan wilayah-wilayah   menjadi sebuah kerajaan pusat
F10    Penubuhan jabatan seperti jabatan pelajaran, kesihatan dan perhutanan


Apakah ikhtibar birokrasi barat di Thailand kepada kecemerlangan    negara kita

F1       Perlu memodenkan pentadbiran
F2       perlu melicinkan pentadbiran
F3       perlu berpandangan jauh
F4       perlu berfikiran terbuka
F5       Perlu kekalkan kemerdekaan
           (Mana-mana jawapan munasabah )1
1
1
1
1
1
[ 2m ]


1

1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

[3m]1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
[3m ]1
1
1
1
1
[2m]

7a


7b

7c

7d7e

Nyatakan dua sebab penentangan tokoh di atas terhadap British
F1     Tidak puashati terhadap sistem cukai
F2     Tidak puashati terhadap undang-undang tanah baru
F3     Pas kebenaran membebankan
F4     Undang-undang kawalan binatang buas
F5    Menentang pelantikan penasihat British
F6    Bantahan tidak dilayan oleh Pegawai Daerah Pasir Puteh
F7    Pusat pembayaran cukai jauh


Mengapakah Tok Janggut sangat dihormati oleh penduduk Pasir Puteh, Kelantan ?

F1     Tokoh agama
F2     Mahir dalam ilmu persilatan

Namakan dua tempat yang boleh dikaitkan dengan penentangan terhadap British di Kelantan.

F1     Saring
F2    Pasir Puteh

Bagaimanakah British mengatasi penentangan Haji Abdul Rahman Limbong dan pengikutnya?

F1     Menggunakan kuasa dan nama Sultan Terengganu
F2     Menghantar tiga pembesar yang membawa perintah sultan untuk
         menawan Kuala Berang
F3     Rakyat Melayu tidak akan menderhaka kepada sultan
F4     Membawa 50 polis dari Singapura
F5     Menangkap dan memenjara penduduk terlibat
F6     Haji Abdul Rahman Limbong dibuang negeri ke Makkah 


Apakah  ikhtibar yang dapat dicontohi daripada perjuangan pemimpin tempatan menentang British ?

F1     Semangat setia kepada negara yang tinggi
F2     Sanggup berkorban demi negara
F3     Sikap bekerjasama antara pemimpin dan rakyat
F4     Sikap berdisiplin
F5     Gigih berusaha untuk kejayaan dalam perjuangan
         [Mana-mana jawapan munasabah]1
1
1
1
1
1
1
[2 m ]1
1
[ 1m ]
1
1
[ 2m ]1
1

1
1
1
1
[ 2m ]
1
1
1
1
1
[3m]


8a

8b

8c
8d
8e

Jelaskan cadangan yang dikemukakan oleh Penyata Razak.

F1   Mengemukakan dua elemen penting
F2    Satu sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk
F3    Penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan
F4    Penubuhan sekolah umum ( rendah )
F5    Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
F6    Sekolah jenis umum yang menggunakan Bahasa Inggeris
F7    Penubuhan sekolah menengah Melayu yang menggunakan Bahasa
        Melayu
F8    Sekolah menengah yang menggunakan Bahasa Inggeris
F9    Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris wajib diajar di semua sekolah


Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah perpaduan boleh dicapai melalui dasar pendidikan ?

F1     Belajar di sekolah yang sama
F2     Menggunakan pengantar yang sama
F3     Pelajar daripada kaum berlainan boleh berinteraksi melalui
          kokurikulum.
F4     Menggunakan kurikulum yang sama
         (Mana-mana yang munasabah)                                        
                                                                                                 
Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh  kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan                                                              

F1     Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan termaktub
         dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957
F2     Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ditubuhkan pada tahun 1956
F3     Pelancaran “Minggu Bahasa”untuk menggalakkan penggunaan bahasa
         Melayu
F4     Pelancaran “Bulan Bahasa” untuk menggalakkan penggunaan bahasa
         Melayu
F5     Slogan “Bahasa Jiwa Bangsa” dilancarkan pada tahun 1960
F6     Menubuhkan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu
         sebagai bahasa pengantar seperti Sekolah Alam Shah/Sekolah Seri       
         Puteri/Kolej Sultan Abdul   Halim
F7    Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan pada tahun 1967 untuk
         mengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
F8    Pada tahun 1970, bahasa pengantar di sekolah rendah   Inggeris ditukar
         kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat-peringkat
F9    Penubuhan  Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1977 yang
         menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar
F10   Mulai tahun 1982, bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di
         semua sekolah menggantikan bahasa Inggeris
F11   Bahasa Melayu mula digunakan di mahkamah pada tahun 1990


Pada pendapat anda, nyatakan kepentingan Dasar Kebudayaan Kebangsaan 
                                                                                                                                                       F1    Menjadi panduan dalam membentuk dan mengekalkan identiti negara
        Malaysia
F2    Memperkukuhkan perpaduan melalui kebudayaan
F3    Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan
F4    Memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan dari aspek
        kemanusiaan dan kerohanian seimbang dengan pembangunan
        sosioekonomi
F5    Kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang
F6    Unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima
F7    Islam sebagai unsur yang terpenting

Jelaskan bagaimanakah sukan menjadi alat perpaduan di Malaysia.

F1    Penyertaan dalam bidang sukan tanpa mengira ideologi
F2    Dapat menyemarakkan semangat patriotik di kalangan rakyat
F3    Aktiviti sukan terbuka kepada semua yang berminat tanpa mengira
        kaum
F4    Sukan dijadikan aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah
F5    Majlis Sukan Sekolah-Sekolah (MSSS) ditubuhkan pada peringkat     
        daerah, negeri dan kebangsaan untuk menggalakkan aktiviti sukan
F6    Sukan Malaysia (SUKMA) yang diadakan dua tahun sekali berperanan
        mengeratkan perpaduan antara kaum dan hubungan antara negeri


      1

1
1

1
1
1
1
1
1
[2m]1

1
1

1

1
1


1

1

1

1

1
[2m]1

1
1
1


1
1
1
[2m]


1
1
1

1
11
1
1

1
1
1
1
1
(2M)
9a9b

9c
9d


9e
Jelaskan reaksi rakyat Sarawak dan Sabah terhadap idea gagasan Malaysia.

i- Sarawak
F1    Parti pertama yang menyokong gagasan ini ialah Parti Negara Sarawak
        (PANAS)
F2    SNAP, BERJASA, PESAKA dan SCA  menentang kerana mahukan
         kemerdekaan terlebih dahulu
F3     Parti ini kemudiannya menyokong
F4     SUPP terus menentang
F5     PANAS , SNAP , BERJASA , PESAKA dan SCA membentuk parti
         perikatan menyokong gagasan ini


ii   Sabah
F1     Sebelum ini tiada parti
F2     melahirkan parti-parti politik seperti UNKO, USNO, parti Kaum
         Dusun , Parti Pasok Momugun , Parti Bersatu , Parti Demokratik
F3     Tujuan mengemukakan pandangan dan mendapatkan sokongan
F4     Kemudiannya membentuk parti perikatan Sbah menyokong gagasan
          ini
F5     menuntut 20 perkara untuk dimasukkan dalam perlembagaan Malaysia
         Inginkan kemerdekaan terlebih dahulu


Jelaskan usaha-usaha untuk mendapatkan sokongan rakyat Sarawak dan Sabah terhadap pembentukan Malaysia

F1    Mengadakan lawatan ke Sarawak dan Sabah untuk menjelaskan
        tentang penubuhan Malaysia
F2    Mengadakan rundingan antara pegawai kanan Persekutuan Tanah
        Melayu dengan pegawai British di Sarawak dan Sabah
F3    Menubuhkan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK).
F4    Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum
        mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia.
F5    Mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold yang
        mengandungi pandangan rakyat Sarawak dan Sabah untuk dimasukkan
        dalam perlembagaan.
F6   Menubuhkan Suruhanjaya Cobbold untuk meninjau pandangan rakyat
       Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia.
F7   Menubuhkan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) untuk
        memperincikan cadangan-cadangan Suruhanjaya Cobbold.
F8   Jawatankuasa Antara Kerajaan mengunjungi Sarawak dan Sabah untuk
       menerangkan penubuhan Malaysia.
F9   JAK mengadakan mesyuarat mewajarkan kemasukan Sarawak dan
       Sabah ke dalam Malaysia dan membincang hak penduduk Sarawak dan
       Sabah.
F10  Setiausaha PBB menubuhkan perwakilan Malaysia ke PBB untuk
        meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah


Pada pengetahuan sejarah anda, apakah manfaat yang diperoleh daripada pembentukan Malaysia kepada negara kita ?         
               
F1    Mempercepatkan kemerdekaan negeri tersebut.
F2    Mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara.
F3    Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayah Borneo
F4    Mewujudkan pasaran yang lebih luas bagi menggalakkan
        perkembangan industri pertanian.
F5    Dapat memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu.
F6    Mengimbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota.
F7   Menggalakkan pelaburan
F8   Menggalakkan perkembangan industri pertanian
F9   Mewujudkan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi
F10  Memajukan negeri-negeri yang belum membangun
F11  Kesepakatan memajukan negeri masing-masing demi kepentingan
         bersama

Sekiranya anda adalah salah seorang yang menyokong pembentukan Malaysia, mengapakah anda setuju dengan pembentukan tersebut?

F1    Memajukan negara
F2    Pertahanan negara bertambah kukuh
F3    Ancaman komunis akan berkurangan
F4    Menyegerakan kemerdekaan
F5    Pertambahan penduduk akan memangkinkan ekonomi
F6    Dapat mengatasi masalah keseimbangan kaum


Pada pendapat anda, apakah iktibar yang dapat dipelajari daripada kejayaan pembentukan Malaysia?

F1    Mengamalkan diplomasi dalam mengatasi masalah.
F2    Membuktikan kepemimpinan tokoh tempatan.
F3    Pemimpin sanggup bekerjasama / bertolak ansur demi mencapai
        kesejahteraan bersama
F4    Kerjasama daripada rakyat penting untuk kejayaan.
F5    Kerjasama serantau/kerjasama antarabangsa penting untuk menjayakan
        pembentukan Malaysia
       ( Mana-mana yang munasabah )
1

1

1
1
1

[1m]


1
1

1
1

1

[1m]
1

1

1
1

1


1

1

1

1


1

[ 2m ]
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
[2m]
1
1
1
1
1
1
[ 2m ]
1
1
1

1
1

[2m]

10a

10b


10c


10dNyatakan dua faktor yang membawa berlakunya Perang Dunia Pertama 
F1        Kemunculan nasionalisme di Eropah penghujung abad ke 19
F2        Negara-negara kecil di Eropah bersatu
F3        Membentuk sebuah negara bangsa lebih besar seperti Jerman dan Itali
F4        Menyertai kuasa besar Eropah yang lain
F5        Kuasa-kuasa besar ini berlumba mendapatkan tanah jajahan.
F6        kuasa besar ini sanggup berperang
F7        Membuktikan kekuasaan masing-masing.
F8        Wujudnya pakatan negara-negara Eropah iaitu Perikatan Kuasa Tengah dan  Pakatan Bertiga.
F9        Persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi.
F7        Archduke Franz Ferdinand iaitu pewaris takhta Austria-Hungary dan isterinya telah dibunuh oleh pengganas Serbia.
F8        Austria yang mendapat sokongan Jerman mengisytiharkan perang terhadap Serbia.
F9        Jerman yang menyerang Perancis melalui negara berkecuali Belgium menimbulkan kemarahan Britain.
F10      Britain meminta bantuan Amerika Syarikat menentang Jerman.
F11      Jerman menyerang kapal dagang Amerika Syarikat menyebabkan Amerika terlibat dalam perang itu.


Jelaskan peristiwa yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Pertama
F1        Austria disokong oleh Jerman telah mengistiharkan perang terhadap
            Serbia
F2        Serbia disokong oleh Rusia dan Perancis
F3        Jerman menyerang Perancis melalui negara berkecuali iaitu Belgium
F4        Britain yang bermusuh dengan Jerman turut berperang
F5        Britain meminta bantuan Amerika Syarikat
F6        Penglibatan Amerika Syarikat berikutan Jerman menyerang kapal
            dagang  Amerika


Jelaskan kesan Perang Dunia Kedua ke atas masyarakat antarabangsa
F1        Amerika dan Rusia muncul sebagai kuasa besar di dunia. Perang Dingin antara USA dan Rusia.
F2        Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ditubuhkan.
F3        Berlakunya kebijajahan dunia dan muncul negar-negara berdaulat.
F4        17 juta tentera dan 13 juta awam terkorban dalam perang.
F5        Bom Atom mula mengancam keamanan dunia.
F6        Kos peperangan dianggarakn sebanyak US 500 billon.
F7        Negara Jerman terbahagi kepada Jerman Barat dan Jerman Timur.
F8        Runtuhnya sistem imperialisme Barat

Sebagai seorang pemimpin, apakah langkah-langkah yang anda lakukan untuk    mengelakkan peperangan?
F1        Saling bermuafakat
F2        Saling bertolak-ansur
F3        Mewujudkan pembahagian ekonomi yang adil
F4        Tidak menceroboh hak negara lain
F5        Berbincang melalui saluran yang betul
F6        Mengamalkan sikap setiakawan
F7        Menghormati hak negara lain
F8        Tidak menindas negara lain
           ( mana-mana jawapan munasabah )1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
[ 3m ]


1

1
1
1
1
1

[ 2m ]


1

1
1
1
1
1
1
1
[2m]


1
1
1
1
1
1
1
1
[ 3m ]

No comments:

Post a Comment