PENAJA

Friday, 28 September 2012

soalan percubaan sejarah stpm kertas 2 2012 kelantan


Bahagian A
Jawab dua soalan sahaja.


 1. Bincangkan hukum adat yang diamalkan di Malaysia sebelum kedatangan British 1874.                                                                                                                           [25]
 2. Huraikan sistem ekonomi yang diamalkan di Tanah Melayu sebelum kedatangan British 1874.                                                                                                                 [25]
 3. Bincangkan penentangan masyarakat tempatan terhadap pentadbiran British di Kelantan (1915) dan Terengganu (1926).                                                                  [25]
 4. Kedatangan golongan imigran ke Tanah Melayu merupakan faktor utama perkembangan bijih timah dan getah pada awal abad ke-20. Bincangkan.               [25]
 5. Bincangkan kesan-kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu dari tahun 1941 hingga 1945.                                                                                                                                 [25]
 6. Jelaskan penglibatan Malaysia dalam Persatuan Asia Tenggara (ASA), Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Komenwel selepas tahun 1957.                        [25]

Bahagian B
Jawab dua soalan sahaja.

 1. Bincangkan adat-adat yang diamalkan oleh masyarakat tempatan di India dan Siam sebelum kedatangan kuasa-kuasa Barat.                                                                 [25]
 2. Bincangkan dasar pemencilan (isolasi) yang diamalkan di China dan Vietnam sehingga pertengahan abad ke-19.                                                                             [25]
 3. Bandingkan pembaharuan Maharaja Meiji di Jepun dan pembaharuan British di Myammar sehingga awal abad ke-20.                                                                       [25]
 4. Sejauh manakah kelemahan institusi beraja di China dan Thailand telah mencetuskan Revolusi China 1911 dan Revolusi Thai 1932.                                                         [25]
 5. Bincangkan peranan golongan pelajar dalam Gerakan 4 Mei 1919 di China dan golongan Thakin di Myammar 1932 hingga 1948.                                                   [25]
 6. Jelaskan pembaharuan-pembaharuan yang dijalankan oleh Amerika Syarikat (SCAP) di negara Jepun antara tahun 1945 hingga 1952.                                                       [25]

No comments:

Post a Comment