PENAJA

Friday, 28 September 2012

soalan percubaan stpm sejarah 1 kelantan 2012


 BAHAGIAN A
Jawab dua soalan sahaja.

1.      Huraikan struktur organisasi sosial tamadun Mesir dan China ( 25 M )
2.      Jelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan Republik yang diamalkan oleh pemerintah di Rom ( 25 M )
3.      Jelaskan struktur organisasi ketenteraan dalam tamadun India pada zaman klasik ( 25 M )
4.      Terangkan konsep sara diri, komersil dan kapitalisme. Huraikan sebab-sebab perkembangan sistem kapitalis di Eropah sehingga abad ke 18 ( 25 M )
5.      Dengan merujuk kepada contoh yang berkaitan, bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan formal dalam tamadun awal manusia ( 25 M )
6.      Jelaskan matlamat Penerokaan dan penjelajahan orang-orang Yunani. ( 25 M )
7.      Nilaikan Kepentingan Penjelajahan Dan Penerokaan Oleh Christopher Columbus,   Ferdinand Magellan Dan Vasco Da Gama. ( 25 M )
8.      Nilaikan sumbangan Cheng Ho dalam perkembangan tamadun manusia ( 25 M )

BAHAGIAN B
Jawab dua soalan sahaja.

9.      Huraikan  latar belakang masyarakat kota Makkah dan kota Madinah sebelum kedatangan Agama Islam ( 25 M )
10.  Perihalkan penentangan yang dihadapi oleh Nabi Muhamad s,a.w sewaktu berada di kota Makkah dan nyatakan langkah-langkah yang diambil oleh baginda bagi mengatasinya.(25 M )
11.  Khalifah Uthman dianggap seorang Khalifah yang teraniaya kerana menjadi sasaran fitnah. Bincangkan. ( 25 M )
12.  Huraikan aspek kepimpinan Nabi Muhammad SAW dalam bidang ketenteraan dengan memberikan contoh – contoh yang sesuai. ( 25 M )
13.  Bincangkan kaitan peristiwa hijrah dengan matlamat penjelajahan dan penerokaan pada zaman Nabi Muhammad  SAW dan kesannya kepada umat Islam. ( 25 M )
14.  Huraikan  ystem halaqah, madrasah, dan pondok dalam sejarah pendidikan Islam (25 M )
15.  Huraikan pelaksanaan kharaj pada zaman Khulafa  al-Rasyidin ( 25 M )
16.  Jelaskan prinsip dan amalan kesenian dari perspektif Barat dan Islam. ( 25 M )

No comments:

Post a Comment