PENAJA

Monday, 27 August 2012

soalan stpm pertengahan tahun Pasir Gudang 2012 (sejarah 1)


Bahagian A
Jawab dua soalan  daripada setiap  bahagian.

 1. Huraikan organisasi sosial yang wujud dalam tamadun Mesir dan tamadun Mesopotamia
 1. Huraikan faktor-faktor yang mendorong kemunculan Srivijaya sebagai kuasa empayar dari abad ke-7M hingga ke-13M.                                                                                  

3.      Bincangkan idea-idea Kautilya dalam karyanya Arthasastra untuk membantu pemerintah mengukuhkan kuasa                                                                                                                          

4.      Bandingkan sistem ekonomi pada zaman pertengahan awal di Barat dengan sistem ekonomi                     Tanah Arab sebelum  Islam                                                                                   

5.       Jelaskan matlamat pendidikan dalam tamadun China.
                                                                                                                                   
 1. Huraikan  faktor-faktor  penjelajahan dan penerokaan orang Portugis pada abad ke 15M dan  16M.

 1. Perkembangan pertanian merupakan ciri  utama menyebabkan berlakunya perubahan dalam kehidupan masyarakat pra – sejarah. Bincangkan.                                                       

 1. Athens dan Sparta merupakan dua buah negara kota yang terkenal di Yunani.  Bincangkan sistem pemerintahan bagi  kedua-dua negara tersebut.                                                        

Bahagian B
 1. Bincangkan bentuk agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam.

 1. Jelaskan kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w sebagai ketua negara Islam Madinah.

 1. Huraikan etika peperangan dalam Islam melalui ekspedisi ketenteraan yang disertai oleh Nabi Muhammad s.a.w.                                                                                                 

12.  Jelaskan sumber dan peranan Baitulmal pada zaman Khulafa ar-Rasyidin.
                                                                                                                                  

 1. Huraikan perubahan-perubahan dalam pelbagai aspek dalam kalangan masyarakat jahiliah di Tanah Arab selepas kelahiran Islam.                                                                               

 1. Jelaskan sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Bani Umaiyah pada zaman Khalifah Muawiyyah bin Abu Sufyan.                                                                                     

 1. Bincangkan sumbangan kerajaan Khulafa’ Ar-Rasyidin dan kerajaan Bani Umayyah
dalam membentuk organisasi ketenteraan yang unggul.                                   

16.  Zakat bukan sahaja Rukun Islam tetapi merupakan sumber ekonomi utama dalam Islam. Galurkan fungsi dan pelaksanaannya.                                                                                         
- KERTAS SOALAN TAMAT -


No comments:

Post a Comment